Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Nelze pořizovat série

Nelze pořizovat série snímků. • Při aktivaci funkce snímání úsměvu nelze pořizovat snímky v sérii. •Vnitřní paměť nebo paměťová karta jsou plné. Vymažte nadbytečné snímky (str. 94). •Kapacita akumulátoru je nízká. Vložte nabitý blok akumulátorů. Stejný snímek je pořízen několikrát. • Nastavte [Nastavení série] na [Vyp.] (str. 71). • Když je [Rozpoznání scény] nastaveno na [Pokročilý] (str. 81). Prohlížení snímků Nelze přehrávat snímky. • Ujistěte se, že je paměťová karta do fotoaparátu vložena na doraz. • Název složky/souboru v počítači byl změněn. •Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání souborů obsahujících snímky zpracované na počítači nebo snímky, které byly pořízeny jinými fotoaparáty. • Fotoaparát je v režimu USB. Odstraňte spojení USB (str. 157). •Pro přehrání snímků uložených v počítači tímto fotoaparátem použijte aplikaci „PMB“. Na fotoaparátu nelze přehrávat stereoskopické snímky. •Stereoskopické snímky lze na fotoaparátu přehrávat, jen pokud byly nahrány v režimu [Plynule z více úhlů]. •Snímky 3D se skládají ze souboru JPEG a MPO. Pokud na počítači vymažete některý z těchto souborů, fotoaparát nebude pracovat správně. Ukazatel data a času se nezobrazuje. •[Nastavení displeje] je nastaveno na [Vyp.]. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Pravá a levá strana snímku jsou zobrazeny černě. •Když je [Autom. Orient.] nastaveno na [Zap.] (str. 116). Tlačítka a ikony se neobjevují. •Pokud se při fotografování dotknete pravého horního rohu displeje, tlačítka a ikony na chvilku zmizí. Tlačítka a ikony se objeví znovu, když prst z displeje sundáte. •[Nastavení displeje] v menu snímání nebo prohlížení je nastaveno na [Vyp.]. Dotkněte se levé části obrazovky a táhněte doprava. Při prezentaci není slyšet hudba. • Přeneste hudební soubory do fotoaparátu pomocí aplikace „Music Transfer“ (str. 154, 155). • Ověřte si, že nastavení hlasitosti a nastavení prezentace jsou provedena správně (str. 92, 107). •Prezentace je přehrávána v režimu [Plynulé přehrávání]. Zvolte [Prezentace s hudbou] a spusťte přehrávání. Snímek se neobjeví na televizoru. •Fotoaparát i televizor musí používat stejný televizní barevný systém (str. 177). • Zkontrolujte, zda je správně provedeno propojení (str. 147, 148). •Pokud je k USB konektoru zapojen USB kabel, odpojte ho (str. 157). 168 CZ

Snímky 3D se neobjevují na televizoru, i když je fotoaparát v režimu [Prohlížení 3D]. •Zkontrolujte, že televizor je nastaven na zobrazování snímků 3D. Vymazávání Nelze vymazat snímek. •Zrušte ochranu (str. 104). Počítače Karta „Memory Stick PRO Duo“ není rozpoznána počítačem se slotem pro karty „Memory Stick“. •Zkontrolujte, zda počítač a čtečka karet „Memory Stick“ podporují karty „Memory Stick PRO Duo“. Uživatelé počítačů a čtečky karet „Memory Stick“ vyrobené jinými výrobci než Sony by měli kontaktovat dané výrobce. • Jestliže není podporován „Memory Stick PRO Duo“, připojte fotoaparát k počítači (str. 156). Počítač rozpoznává karty „Memory Stick PRO Duo“. Počítač nerozpozná fotoaparát. •Pokud je akumulátor téměř vybitý, vložte nabitý blok akumulátorů nebo použijte síťový adaptér (prodává se samostatně). •Nastavte [Spojení USB] na [Mass Storage] (str. 130). •Pro propojení mezi počítačem a fotoaparátem použijte USB kabel. •Odpojte USB kabel od počítače i od fotoaparátu a pak ho znovu pevně zapojte. •Od konektorů USB počítače odpojte veškeré vybavení kromě fotoaparátu, klávesnice a myši. •Připojte fotoaparát přímo k počítači bez použití rozbočovače USB nebo jiných zařízení. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Nelze importovat snímky. •Propojte fotoaparát a počítač správně pomocí spojení USB (str. 156). •Pokud fotografujete s paměťovou kartou formátovanou počítačem, snímky možná nepůjdou importovat do počítače. Fotografujte s paměťovou kartou formátovanou fotoaparátem (str. 139). Po provedení USB připojení se aplikace „PMB“ nespustí automaticky. • USB spojení zapojte po zapnutí počítače. Po provedení USB připojení se aplikace „PMB Portable“ nespustí. •Nastavte [Nastavení LUN] na [Více]. •Nastavte [Spojení USB] na [Mass Storage]. •Připojte počítač k síti. Nelze přehrávat snímky na počítači. • Pokud používáte aplikaci „PMB“, vyhledejte „PMB Help“ (str. 154). • Obraťte se na výrobce počítače nebo aplikace. 169 CZ