Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Výstražné indikátory

Výstražné indikátory a zprávy Zobrazení vnitřní diagnostiky Pokud se objeví kód začínající písmenem, pracuje funkce vnitřní diagnostiky fotoaparátu. Dvě poslední číslice (označeno ss) se liší podle stavu fotoaparátu. Pokud není možné problém vyřešit, i když jste se několikrát pokusili o nápravné akce, fotoaparát asi vyžaduje opravu. Obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony. C:32:ss •Problém se týká hardwaru fotoaparátu. Vypněte a znovu zapněte napájení. Obsah Vyhledávání činnosti C:13:ss •Fotoaparát nemůže číst nebo zapisovat data na paměťovou kartu. Zkuste několikrát vypnout a znovu zapnout fotoaparát nebo vyjmout a znovu vložit paměťovou kartu. •U vnitřní paměti došlo k chybě formátování nebo byla vložena nezformátovaná paměťová karta. Naformátujte vnitřní paměť nebo paměťovou kartu (str. 139). •Vloženou paměťovou kartu nelze použít s fotoaparátem nebo jsou poškozena data. Vložte novou paměťovou kartu. Vyhledávání MENU/ nastavení E:61:ss E:62:ss E:91:ss •Došlo k poruše fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát (str. 125), poté znovu zapněte napájení. Rejstřík E:94:ss •Při zápisu nebo mazání dat přístroj nefunguje. Je nutná oprava. Obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony. Připravte se informovat o všech číslicích v kódu chyby za písmenem E. Zprávy Jestliže se zobrazí následující zprávy, řiďte se pokyny. •Kapacita akumulátoru je nízká. Okamžitě nabijte blok akumulátorů. Podle podmínek použití nebo typu bloku akumulátoru může indikátor blikat, ačkoli je zbývající čas akumulátoru ještě 5 nebo 10 minut. K použití jen s kompa- tibilními akumulátory •Vložený akumulátor není blok akumulátorů NP-BN1 (je součástí dodávky). Chyba systému •Vypněte a pak znovu zapněte napájení. 172 CZ

Přehřátí fotoaparátu Nechte jej vychladnout •Teplota fotoaparátu vzrostla. Napájení se může automaticky vypnout nebo nebude možné nahrávat video. Ponechejte fotoaparát na chladném místě, dokud teplota neklesne. Obsah Chyba vnitřní paměti •Vypněte a pak znovu zapněte napájení. Opět vložte paměťovou kartu •Vloženou paměťovou kartu nelze s fotoaparátem použít (str. 3). •Konektorová část paměťové karty je znečištěna. • Paměťová karta je poškozena. Chyba typu paměťové karty •Vloženou paměťovou kartu nelze s fotoaparátem použít (str. 3). Tato paměťová karta asi nebude nahrávat ani přehrávat •Vloženou paměťovou kartu nelze s fotoaparátem použít (str. 3). Chyba formátování vnitřní paměti Chyba formátování paměťové karty • Médium znovu naformátujte (str. 139). Došlo k přetečení vyrovnávací paměti •Pokud používáte paměťovou kartu, u níž došlo k opakovanému záznamu a vymazávání dat, nebo která byla formátována na jiném fotoaparátu, může být rychlost zapisování dat příliš pomalá. Nejprve zálohujte data z karty do počítače a pak kartu před použitím naformátujte (str. 139). •Rychlost zápisu paměťové karty, kterou používáte, není dostatečná pro zaznamenávání videa. Použijte kartu „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), nebo kartu SD (třída 4 nebo rychlejší). Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Paměťová karta uzamčena •Používáte paměťovou kartu s přepínačem ochrany proti zápisu a přepínač je v poloze LOCK (Uzamčeno). Nastavte přepínač do polohy pro nahrávání. Paměťová karta jen ke čtení •Fotoaparát nemůže nahrávat nebo mazat snímky na této paměťové kartě. Zápis na paměťovou kartu nebyl správně dokončen Obnova dat • Znovu vložte paměťovou kartu a postupujte podle instrukcí na obrazovce. Nejsou snímky •Ve vnitřní paměti nejsou žádné snímky, které by mohly být přehrány. •Na paměťovou kartu nebyly nahrány žádné snímky, které lze přehrát. 173 CZ