Views
1 week ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

121 corespunzătoare

121 corespunzătoare asupra caracterului unei persoane. Influenta planetară, oglindită în gradul de dezvoltare a unui anumit·munte, a servit de asemenea drept bază pentru clasificarea formelor de mână în funcpe de planeta dominantă. Formele de mână planetare vor fi examinate în capitolul 15, în fu nqie de liniile palmare şi de degete. Cel mai important aspect constă în relatia dintre munti şi liniile palmare. Dacă privim liniile drept nişte râuri, atunci muntii reprezintă locul din care izvorăsc acestea. Aşa cum locul din care izvorăşte un râu îşi pune amprenta pe cursul acestuia, aşa şi munţii din palmă diversifică energia care se scurge prin liniile palmare. Această idee va fi dezvoltată în capitolul 12, dedicat guvernării liniilor palmare.

122 Capitolul 1 1 Liniile palmare · Reţeaua liniilor palmare este extrem de variată, chiar mai mult decât chipurile oamenilor: Nu există două palme absolut identice, fie ele chiar cea de mână stângă şi ea de mână dreaptă ale aceleiaşi persoane. Unul dintre cele mai importante aspecte ale chiromanţiei constă în colectarea unui număr cât mai mare de amprente palmare, tocmai pentru a putea examina diversitatea fascinantă şi minunată a liniilor. Cu cât este mai largă gama de amprente prelevate, cu atât se poate aprecia mai exact varietatea îmbinării liniilor palmare. Liniile indică modul în care o persoană percepe Lumea-restă. După cum s-a arătat deja, Lumea Celestă cuprinde întreaga sferă a experienţei emoponale. Prin faptul că susţine structura corpului fizic, forţa vitală eterică constituie în acelaşi timp mediul în care se naşte experienţa psihică. Variaţiile scurgerii forţei vitale prin corp sunt percepute de noi drept diferite stări sufleteşti. Forţa vitală eterică constituie de asemenea substratul experienţei intelectuale, deoarece toate ideile şi imaginile din minte sunt plămădite din substanţa ei. Formarea liniilor Liniile sunt formate'de forţa vitală eterică ce străbate palma, aşa cum râul ce traversează un tinut erodează suprafaţa terenului. Deoarece Eterul este elementul care animă corpul fizic, care generează sentimentele şi contribuie la formarea ideilor, liniile palmare sunt strâns legate de conştiinţa individului. Configuraţia liniilor palmare este uniă, specifică fiecărei persoane.

Altculture Magazine 2/2017 (Eugen Matzota)
Cui i-e fric\ de Nicoleta Esinencu? - Suplimentul de Cultura
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
SERVITIU TELEGRAM") acusatiunilord ai merge *in fa-
Ecotoxicologia metalelor grele in lunca Dunarii - CESEC
Download catalog in format PDF - Brancusi
„Arta nu e interzis\ nim\nui, dar nici dat\ porcilor“ - Suplimentul de ...
15 rani numerul apare in toa te zilele de lucru - upload.wikimedia....
De ce Eminescu? - Dacia.org
Revista Tinerilor Economi[ti - Centru E-learning de Instruire al ...
Dezastrul Total al protecției animalelor de pradă În lumea ... - AGVPS
Ghid metodologic pentru personalul didactic - "Creaza-ti mediul!"
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
INA IN DELEGATIA AUSTRIACA - upload.wikimedia....
Revista Tinerilor Economişti - Centru E-learning de Instruire al ...
lumea militara 5 bun.qxp - Editura Militara
APPARE IN TOATE SERILE DE LUCRU - upload.wikimedia....
Citeste revista in format pdf - Saptamana Medicala
sprijina In elO, dare and d'a trage - upload.wikimedia....
De ce Malus Dacus - Dacia.org