Views
5 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

127 Lăţimea Apă

127 Lăţimea Apă Lăţimea Aer Lăţimea Foc Fig. ll.2 Cele patru lăJimi elementale ale liniilor Lăfimea Apă Linia cu lătimea guvernată de elementul Apă este fină şi abia vizibilă. Reflectă un flux de energie delicat şi subtil, uşor impresionabil şi expresiv din punct de vedere vizual. To tuşi, acest flux de energie are un caracter inconstant şi este lipsit de forţă. Lăfimea Aer Acest tip de linie este clară şi bine conturată. Are culoarea pielii, fără vreo nuantă deosebită. Reflectă un flux de energie concentrată şi sensibilă, deşi lipsită de forţă fizică. Indică o mare capacitate de a atinge telul propus, fără risipă de energie. Uneori însă poate fi prea împrăştiat pentru a realiza ceva. Lăfimea Foc Linia cu lăpme Foc este profundă şi colorată în roşu. Indică o forţă considerabilă şi un flux energetic intens, ceea ce sugerează o

128 mare spontaneitate şi reaqii rapide la stimulii externi. Fo rţa fluxului de energie sugerează totuşi existenta unordificultăti de relaxare sau renunţare. Este foarte posibil ca în aceeaşi palmă să coexiste linii guvernate de elemente diferite. Astfel, se poate întâmpla ca linia lui Venus să aibă lăţime Apă, iar linia lui Jupiter, lăţime Foc. Chiar şi una şi aceeaşi linie poate prezenta variaţii ale lăţimii pe toată lungimea sa, influen\ate de diferite elemente. Elementul sugerat de lătimea unei linii influenţează modul în care planeta dominantă se exprimă în configurava liniei respective. Astfel, dacă linia lui Marte este asociată cu elementul Foc, fierbinte şi uscat, ea reprezintă o persoană cu forţă fizică, putere şi simt de răspundere. Pe de altă parte, o linie a lui Marte cu lăţime Apă indică exact opusul, respectiv o persoană lipsită de motivaţie şi dinamism, care visează să-şi atingă scopul prin intermediul altora, nu prin efort propriu. Gradul de accentuare a liniilor O linie poate fi conturată integral, pe toată lungimea palmei, ori poate lipsi cu desăvârşire. Când este bine marcată, î.nseamnă că toate calităţile şi funqiile asociate simbolic cu respectiva linie sunt bine de:tvoltate şi integrate în conştiinţa individului. În cazul în care linia lipseşte, persoana respectivă are unele deficienţe în ceea ce priveşte funqiile şi însuşirile asociate cu linia respectivă. De exemplu, o linie a lui Mercur bine marcată arată că toate procesele mentale, ca gândirea, luarea de decizii şi comunicarea . functioneaz _ ă corespunzător. Pe de altă parte, persoana din a cărei palrriaJipseşte linia Soarelui nu dispune de o gândire creativă bine dezvoltată. Rareori se întâmplă ca linia lui Venus ori a lui Mercur sau a lui Jupiter să lipsească cu desăvârşire. Alte linii pot lipsi în mod frecvent. Deseori, o linie este doar parţial conturată, ceea ce arată că însuşirile induse de aceasta sunt abia în faza incipientă de dezvoltare. De exemplu, linia lui Mercur poate pomi de la un centimetru distantă de latura dinspre degetul mare al palmei, arătând că abilitatea de a