Views
5 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

57 Trei Lumi. Crucea

57 Trei Lumi. Crucea materiei este ridicată, indicând proiectia celor patru elemente în Lumea Intelectuală. Forţa vitală a sufletului este îndreptată către tărâmul ideilor. Ascensiunea forţei vitale o apropie de Tărâmul Luminii. De aceea Marte are o natură fierbinte şi uscată şi prezintă afinităţi cu elementul Foc. Prezenţa Crucii în Lumea Intelectuală creează scopuri şi idei precise. Concentrarea forţei vitale asu pra Lumii Intelectuale generează voin a de a urmări aceste obiective. În mitol i este zeul războiului; sub influenta domniei lui Marte ideile sunt impuse în mod forţat asupra altora. În epoca contemporană, folosirea unui cârlig ascuţit, în locul crucii, sugerează simbolic tăişul armelor albe, al suliţelor ş.a.m.d„ în timp ce relaţia cu Focul simbolizează energia care instigă la folosirea lor şi la producerea distrugerilor devastatoare. Marte simbolizează furia. Crucea materiei nu este ferm ancorată în Lumea Elementelor, ca în cazul semnului venusian; în schimb, proiectarea sa în Lumea Intelectuală sugerează transformarea radicală a Lumii Elementelor. Să ne gândim la consecinţele războaielor. Marte are o mare putere de schimbare. Cunoaşterea marţiană duce lipsă de inspiraţie, în schimb ideile sale sunt bazate pe experienţă practică şi observaţii empirice. Cunoaşterea cu caracter mistic sau intuitiv este în general, ocolită cu vehemenţă sau susţinută dogmatic. Înlăuntrul corpului, influenţa fierbinte Şi uscată a lui Marte este legată de umoarea colerică sau de fierea galbenă - partea de Foc a sângelui. Fiziologia contemporană corelează acest element cu globulele roşii. Acestea transportă oxigen de la plămâni spr ţesuturi, permiţând celulelor să „ardă" zahărul din sânge şi să genereze energie. Tradiţia îl identifică pe Marte cu fierul (folosit la făurirea armelor). Principala moleculă din globulele roşii, care asigură transportul oxigenului, poa1tă denumirea de hemoglobină. Structura moleculară a acesteia contine fier. Dacă hemoglobina se combină cu oxigenul, formând oxihemoglobina, sângele capătă o culoare purpurie. Marie este „planeta roşie" de pe bolta cerească. Pe de altă parte, când hemoglobina eliberează oxigenul sângele îşi recapătă culoarea roşu închis, care împrumută pielii o nuanţă albăstruie.

58 Datorită acestei tente albăstrui, Venus a fost legată de circulaţia sângelui, de unde şi denumirea „circulatie venoasă". Venus este „planeta albastră". Legătura simbolică dintre Marte şi energie se manifestă dramatic în cazul anemiei. Anemia este o boală datorată numărului redus de globule roşii în sânge, provocată deseori de lipsa de fier. Principalele simptome sunt oboseala şi apatia, însotite de scăderea rezistentei şi a vitalitătii. . Umoarea colerică sau bila galbenă, în fiziologia umorală, îşi are locaşul în vezica biliară. Culoarea galbenă a bilei este provocată de elementele de descompunere ale hemoglobinei, ca rezultat al distrugerii globulelor roşii. Marte guvernează muşchii. Când aceştia se contractă, energia se transformă în aqiune care pune în mişcare corpul. În cursul acestui proces se produce căldură, care menţine temperatura corpului. Marte guvernează de asemenea organele sexuale masculine. Direcţia ascendentă a simbolului lui Marte sugerează ejacularea lichidului seminal. Marte este corelat cu febra, în timpul căreia se produce un exces de căldură în corp; mai presus de toate este corelat cu bolile acute (L. „acutus" = ascutil) cu durată scurtă. Asocieri simbolice pentru Marte Putere, energie, forţă, dinamism, schimbare, propulsie, „esprit de corps", lovitură, vigoare, tărie, virilitate, violenţă, brutalitate; viol, crimă, agresiune, atac, beligeranţă, rezistenţă, soldati, acţiune, luptă, execuţie, galanterie, vitejie, laşitate, dorinţă, foame, desfrâu, obscenitate, încăpăţânare, furie, animozitate, ceartă, neplăcere, pretenţie, neînţelegere, sport, muşchi, penis, masculinitate, bilă, fiere, febră, impetuozitate, operaţie. Aşa cum s-a arătat deja, fiecare planetă are o anumită afinitate cu un element. Totuşi, prin natura sa, fiecare planetă are influentă asupra tuturor celor patru elemente. În tabelul 4.5 se prezintă pe scurt cele de mai sus.