Views
6 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

245 care precede punerea

245 care precede punerea în aplicare a ideilor prin forţa voinţei. Acest lucru arată că subiectul aşteaptă inspira1ia înainte de a trece la fapte. Nu întâmplător aceasta este poziţia în care se găseşte deget1.,1l mare în timpul rugăciunii creştineşti . Aşa cum unghiul degetului mare îl separă de latura palmei, aşa şi voinţa se fortifică pe măsură ce distanţa creşte. Poziţia optimă este cea în care unghiul acesta se apropie de 45° (B). Dincolo de acest punct, vârf ul degetului mare nu mai atinge orizontul de la baza degetelor (C). În consecinţă, voinţa acestor persoane nu mai este călăuzită de inspiraţia elevată. Peste 45°, vointa este exprimată în mod necugetat, persoana în cauză acţionând deseori de manieră distructivă pentru realizarea scopurilor şi ambiţiilor care o animă. Degetul mare şi voinţa 'Cititorii mai perspicace şi-au dat până acum seama de implicaţiile simple, da profunde ale faptului că degetul mare es.te legat atât de vointă, cât şi de liniile palmare. Respectiv - liniile se schimbă. Pe măsură ce ne confruntăm cu obstacole în viaţă şi reuşim să le depăşim liniile îşi modifică aspectul. Modificările simple ale liniilor pot fi observate cu uşutinţă dacă luăm amprenta palmară a aceleiaşi persoane la intervale de aproximativ un an. Comparând seturile de amprente, descoperim deosebiri subtile, cum ar fi uşoara alungire sau f scurtare a liniilor principale, modificări ale lăţimii elementale, alterarea clarităţii şi intensităţii în general. Aceste simple schimbări reflectă modificrile care survin în personalitatea omului, pe măsură ce se adaptează la situatiile nou ivite. Pe de altă parte, modificările pozitive sunt foarte rare. De obicei, schimbările majore în viaţa unui om se produc în urma unor evenimente importante. Folosindu-se de voinţa lor interioară, oamenii au rezolvat imense conflicte interne şi au câştigat în înţelepciune; ca urmare, s-au modificat modele întregi de linii palmare, unele cu conotaţii negative au dispărut, locul lor fi ind luat de altele, pozitive. Este copleşitor să constaţi un asemenea triumf al

246 spiritului uman! Exemplul prezentat în capitolul 19, „Stl!diul schimbării reflectate în palmă", demonstrează o astfel de modificare. Mărturiile chiromantice indică neîndoielnic faptul că, deşi orice om are voinţă, puţini sunt cei care dispun de libertatea neceseţră pentru manifestarea acestei voinţe şi de tătia de caracter pentru a duce la bun sfârşit astfel de transformări. În cazul marii majorităţi a oamenilor, voinţa este blocată de teamă, aşa cum se vede şi în liniile lor palmare, este obstrucţionată de confuzie, nesiguranţă, complexe sentimentale, sănătate şubredă, presiuni la locul de muncă, răspunderi de ordin familial şi griji financiare. Este nevoie de un curaj imens pentru a int