Views
2 weeks ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

205 şi Jessica, în

205 şi Jessica, în piesa „Negustorul din Venetia" de W Shakespeare. , Deoarece Lumea Intelectuală este legată simbolic de degete, pozitia creştinească de rugăciune poate fi interpretată drept extrem de sugestivă. Atunci când un creştin se roagă pentru călăuzire, inspiratie sau iluminare, îşi împleteşte degetele în fata pieptului, în dreptul.inimii, iar vârfurile degetelor sunt îndreptate în sus, spre cer - sursa ştiintei. Conform legăturii dintre Lumea Intelectuală şi degete, acestea, din urmă pot fi interpretate cu ajutorul celor douăsprezece semne zodiacale. Fiecăreia dintre cele douăsprezece falange îi corespunde un semn. Energia vitală eterică se scurge prin linii în sus, dinspre palmă către degete, după cum o dovedesc denumirile attibuite arătătorului, degetului mijlociu, degetului inelar şi degetului mic - respectiv, Ju- Mijlociu Arătător Inelar '. . . ;, Fig. I 3. I RelaJia dintre linii şi degete Muntele lui Saturn .ţ. I I + I I ' I A-- I I I .fi Mic Muntele lui Jupiter Muntele Joi Mercur Linia lui Jupiter

206 piter, Saturn, Soare şi Mercur. În figura 13. l se prezintă modul în care fiecare deget primeşte energie din linia palmară corespunzătoare: arătătorul primeşte energie de la linia lui Jupiter, degetul mijlociu de Ia linia lui Saturn, inelarul de la linia Soarelui, iar degetul mic de la linia lui Saturn - linia sănătătii. Faptul că planetele u ajuns să fie asociate cu degetele, nu cu liniile palmare, dovedeşte degradarea artei chiromantiei, deoarece, aşa cum s-a arătat în capitolele anterioare, corect e5:te ca planetele să fie utilizate la descrierea energiei din liniile palmare, în timp ce semnele zodiac:ale să fie folosite la desluşirea semnificaţiei degetelor. Prin aceasta se explică, în ghicitul în palmă, neconcordanta dintre numărul planetelor şi cel al degetelor. Simbolismul zodiacal şi degetele Semnele zodiacale sunt simboluri complexe, abstrase din,