Views
6 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

263 vin

263 vin în - minte şi ceea ce întelegeti prin ele. Î ncercati să vă închipuiti cum ati comunica cele constatate dacă subiectul ar fi în fata dumneavoastră. Chestionar pentru citirea în . palmă Lumea Elementelor Ce element guvernează forma mamn? Se regasesc ş1 alte elemente în forma mâinii? Care este temperamentul şi caracterul general al acestor configuraţii elementale? Ce element guvernează textura pielii? Cum desc1ie acest iucru reiatia-subiectului cu mediul înconjurător? Cum interaqionează textura elementală a pielii cu elementul evidentiat de forma mâinii? Care este secvenţa elementală a cvadrantelor? Ce configuratie temperamentală este exprimată prin această configuraţie a cvadrantelor? Cum interaqioneaza primul şi cel de-al treilea element? Cum interacţionează cel de-al doilea şi al patrulea element? Concordă ele cu elementele regăsite deja în forma mâinii şi în textura pielii? Lumea Celestă Există munti mai bine dezvoltaţi în palmă? Prezintă aceştia vreun indiciu referitor la o energie planetară excesiv de puternică? Ce calităţi includ? Liniile palmare sunt clare sau şterse? Care este lăţimea elementală predominantă a liniilor palmare? În general, cum îşi exprimă subiectul energia prin intermediul liniilor? Cum concordă aceasta cu elementele predominante din palmă? Care sunt ele mai puternice linii? Care sunt cele mai slabe? Ce calităţi planetare puternice indică ele? Ce calităţi planetare slabe sugerează? Ce implică toate acestea? Linia lui Mercur Cât este de lungă? Cetime elementală are? Cât este de clară? De unde porneşte, încotro se îndreaptă şi unde se sfârşeşte? Pe

264 lungimea ei sunt caracteristici distincte? Linia este mai clară pe partea subiectivă sau pe partea obiectivă a palmei? Ce semne o marchează? Există linii de influenţă? Cum reflectă caracteristicile acestor linii configuraţia expresiei elernţntale a tuturor cvadrantelor, în special a cvadrantului Aer? Ce implicaţii au toate aceste formavuni pe planul capacită!ii de judecată a subiectului, al planificării şi luării de · decizii, al înţelegerii şi capacită\ii de comunicare, al stilului de exprimare şi al funcţionării sistemului său nervos? Linia lui Venus Lungimea? Lă\imea? Claritatea? Originea? Te rminaţia? Caracteristici distincte? Grad de curbură? Semne caracteristice? Influenţe? Cum se potcompra caracteristicile acestei linii cu ordinea şi expresia cvadrantului Pământ? · Ce consecinţe au aceste formapuni asupra vitalităţii subiectului, influenţei materne, siguranţei afective, capadtăţii de a-şi exprima dragostea, autoaprecierii şi abilităţii de a câştiga bani? Linia lui Marte În ce măsură es te prezentă? Ce formă are linia? Lăţime? Claritate? Apropiere de linia lui Venus? Energia acestei linii este bine definită? Cum se raportează caracte1isticile acestei linii la ordinea şi expresia cvadrantului Foc? Ce implicaţii au aceste formaţiuni asupra forţei fizice a subiectului, a rezistenţei şi siguranţei sale de sine, asupra modului de manifestare a furiei şi asupra expresiei sexuale'.? Linia lui Jupiter Lungime? Lăţime? Claritate? Origine? Terminaţie? Caracteristici distincte? Grad de curbură? Nivelul la care este dispusă? Semne caracteristice? Influenţe? Cum se raportează caracteristicile acestei linii la ordinea şi expresia cvadrantului Apă? Ce implicaţii au aceste formaţiuni asupra modului de exprimare a sentimentelor, a capadtăţii de stabilire a relaţiilor interumane, a inspiraţiei şi capacităţii subiectului de a simţi