Views
1 week ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

43

43 receptivitatea Eterului fată de inspiratîa care coboară din Lumea Intelectuală. Aceasta este descrierea· simbolică a modului în care se formează ideile în conştiintă. Alchimiştii vedeau în mercurul lichid strălucitor. sau argintul viu simbolul celui de-al cincilea element, Eterul. Ei numeau metalul „Hydrargyre", cuvânt ce provine din cuvintele greceşti „hydor", care înseamnă „apă", şi „ageiro", însemnând „a aduna, a îmbina sau ·uni". Denumirea „Hydrargyre" si 1gerează feb ii în care percepeau ei Ehrnl, care impregnează toate Cele Trei Lumi, unind totul într-un singur întreg. Î Explicatia dată de contemporani denumirii este aceea că este derivată din „hydor", însemnând „apă", şi „argyros", cu înţelesul „argint" - de nde ideea „apă argintie". Dât fiind că argintul era folosit · . de alchimişti pentru a simboliza Luna, cu reflexele ei argintii, apare o altă trăsătura a Eterului - sensibilitatea sa la inuenta astrului. Această idee va fi detaliată în secţiunea dedicată Lunii din capitolul de faţă. Aceste conexiuni simbolice sunt atât de puternice încât denumirea metalului este considerată ca provenind din numele zeului roman Mercur, „Mesagerul zeilor". To tuşi, în cărţile moderne de chimie simbolul mercurului s-a păstrat sub forma Hg, prescurtare de la ,)Hydrargyre"; /. . Înlăuntrul eorpului omenesc, mercurul se împleteşte q.1 forţa vitală a Eterului. Mai precis, această energie circulă prin sistemul · nervos. Fiziologia modernă atribuie sistemului nervos două funcţii: senzorială şi motrice. Functia senzorială recepţionează impulsurile emise de simturi şi le transmite către creier. Func tia motrice transmite impulsurile venite de la creier la muşchi, ale căror mişcări coordonează corpul. . .. · Aceste două funcţii pot fi percepute simbolizate, în semnuliui . Mercur (}. Functia senzorială implică stimularea organelor senzoriale ( + }, p-rovoacă. sentimente în inimă (O) care se ·acumulează sub formă de. cunoştinte în minte ( u ) .. Prin contrast, funcţia motrice implică prezenţa ideii care izvorăşte din minte ( u), care-şi trage seva din tărâmul voinţei (O) şi care se întrupează în lumea fizică (+). În figura 4 ,2, Cercul sufletului din semnul lui Mercur

44 indică naşterea forţei vitale în inimă, Crucea materiei arată forţa . vitală care activează trupul iar Semiluna spiritului sugerează receptivitatea forţei vitale la impresiile emanate de lumea spirituală. Oul şi simbolurile zodjacale din Monas Hieroglyphica a lui 'Dee (figura 2.3) sunt înonj urate de un pergament care se încolăceşte în jurul motiV1,1lui central. Inscripţia latinească se traduce prin: „Mercur (Stilbon) devine părintele şi împăratul tuturor , planetelor atunci când ajunge la perfecţiune cu ajutorul unui cârlig stabil şi ascuţit"10. Această frază enigmatică face aluzie la convingerea alcJ::iimiştilor potrivit căieia Mercur reprezintă simbolic toate celelalte planete. Aşa cum Eterul este considerat a fi chintesenţa celor patru · elemente, şi Mercur întrupează celelalte şase planete tradiţionale. „Cârligul stabil şi ascuţit" se referă la punctul din semnul central care formează simbolul solar. O dată ce acest punct se află la locul său, toate semnele planetare se regăsesc în semnul lui Mercur,.deci de aici i.deea că Mercur este părintele celorlalte astre . Soarele este asociat simbolic cu regalitatea, astfel prezenţa semnului solar în centrul simbolului lui Mercur sugerează că acesta este ,,Împăratul tuturor planetelor". Denumirea „Stilbon" este grecească şi înseamnă „Strălucitorul", o altă 'aluzie la. cel de-al cincilea element, Eterul. Poziţia fiecărei planete în semnul lui Mercur va fi analizată în . seqiunile următoare. Din moment ce Mercur este sinonim cu Eterul, relaţia planetelor cu Mercur în ceruri indică simbolic modul în care planetele influenţează elementele de dedesubt: „Precu sus, aşa şi jos". Această idee va fi accentuată pe măsură ce ·se vor descrie celelalte planete: Fiecare secţiune dedicată planetelor se va încheia cu o ·listă a asocierilor simbolice pentru a uşura înţelegerea simbolului. Asocieri simbolice pentru Mercur Minte , gândire, idee, intelect, raţiune, bun simţ, concepţie, înţelegere, percepţie, deteqie, cunoaştere, interes, credinţă, învăţare, \ studiu, scriere, cărţi,°ştiri, subtilitate, curiozitate, comunicare, limbaj, vorbire, elocvenţă, isteţime, bârfă, comerţ, administraţie, fraţi, creier, nervi, mâini, medicină, vitalitate, forţă vitală, vindecare, cunoaştere

 • Page 2 and 3: CE ŢI-E SCRIS ÎN PALMĂ ŢI-E PUS
 • Page 4 and 5: D. Warren-Davis CE ŢI-E SCRIS ÎN
 • Page 6 and 7: 5 Cuvânt înainte de Olivia Barcla
 • Page 8 and 9: 7 ceva?! Astfel, cu toate că uneor
 • Page 10 and 11: . " 9 Partea a II-a Descifrarea mâ
 • Page 12 and 13: Unghiul de dispunere a degetului ma
 • Page 14 and 15: 13 materială contemplată. Studiul
 • Page 16 and 17: 15 teoretică. Aşa cum sunt explic
 • Page 18 and 19: 17 Capitolul 1 Perspectiva cultural
 • Page 20 and 21: ( 19 secolµlui al XVI-iea, nutrea
 • Page 22 and 23: i1 spatele practicării sale şi ca
 • Page 24 and 25: 23 pra unei maimuţe şi Triunghiul
 • Page 26 and 27: 25 divin „apă" . În sfârşit,
 • Page 28 and 29: 27 este semnul planetar al lui Merc
 • Page 30 and 31: 29 O idee centrală a filozofiei er
 • Page 32 and 33: 31 aj uta să pătrundeţi în prof
 • Page 34 and 35: I 33 Capitolul 3 Simbolismul elemen
 • Page 36 and 37: 35 Fig. 3, 1 Cele cinci simboluri e
 • Page 38 and 39: 37 Personificat Emotie, sentiment,
 • Page 40 and 41: 39 uscat sau umed. Aceste calităţ
 • Page 42 and 43: 41 Capitolul 4 Simbolismul planetar
 • Page 46 and 47: 45 ermetică, magie, pricepere, inv
 • Page 48 and 49: 47 pământeană, tot aşa el simbo
 • Page 50 and 51: 49 vitală eterică ce circulă pri
 • Page 52 and 53: 51 Lumea . Intelectuală '\J Recept
 • Page 54 and 55: 53 Jupiter () Simbolul lui Jupiter,
 • Page 56 and 57: 55 Tărâmul Luminii Lumea Intelect
 • Page 58 and 59: 57 Trei Lumi. Crucea materiei este
 • Page 60 and 61: 59 Sirnbolisrµul planetar prezenta
 • Page 62 and 63: 61 telescop. Această descoperire a
 • Page 64 and 65: 63 se găsea într-un „vid". Supr
 • Page 66 and 67: 65 este un fenomen electric. As tfe
 • Page 68 and 69: 67 ' şi Leverrier, ambii ajungând
 • Page 70 and 71: 69 ( ' . 1 În figura 5.1, simbolul
 • Page 72 and 73: 71 de cer studiat la telescop. A re
 • Page 74 and 75: 73 care i-a preocupat pe filozofii
 • Page 76 and 77: 75 care este partial captată de Se
 • Page 78 and 79: 77 ! Partea a li-a -- ( '- Descifr
 • Page 80 and 81: 79 mai multă uşurintă, va trebui
 • Page 82 and 83: 81 Fig. 6. 1 Procedeul de prelevare
 • Page 84 and 85: 83 âteodată, liniile nu se imprim
 • Page 86 and 87: 85 amprente permite compararea ·cu
 • Page 88 and 89: 87 anumit element, astfel încât s
 • Page 90 and 91: 89 Fig. 7.2 Mâna-Pământ de exper
 • Page 92 and 93: 91 . ·Fig. 7} Mâna-Aer relaţii a
 • Page 94 and 95:

  93 În, general; persoanele Foc sun

 • Page 96 and 97:

  95 rareori se izolează. Ocupaţiil

 • Page 98 and 99:

  97 Capitolul 8 Textura pielii · Î

 • Page 100 and 101:

  99 Pielea Apă La palpare, această

 • Page 102 and 103:

  JOI Sinteza datelor privind forma m

 • Page 104 and 105:

  Guvernare solară - - - - - - - 103

 • Page 106 and 107:

  JOS degetul mic. Fiecare cvadrant r

 • Page 108 and 109:

  107 ® Linia verticală · uneşte

 • Page 110 and 111:

  109 ; ajutorul riglei, măsuraţi l

 • Page 112 and 113:

  11 I Margine laterală Stabilirea d

 • Page 114 and 115:

  113 persoanele respective sunt pute

 • Page 116 and 117:

  JJS de care dispun, fiind de regul

 • Page 118 and 119:

  117 noastră. Energia Eterică, com

 • Page 120 and 121:

  119 cruzime, viol, boală venerică

 • Page 122 and 123:

  121 corespunzătoare asupra caracte

 • Page 124 and 125:

  123 Liniile încep să se formeze a

 • Page 126 and 127:

  125 Despre aceste variaţii vom dis

 • Page 128 and 129:

  127 Lăţimea Apă Lăţimea Aer L

 • Page 130 and 131:

  129 gândi şi de a comunica nu a

 • Page 132 and 133:

  131 se pot schimba, aşa cum arată

 • Page 134 and 135:

  133 liniei palmare principale cu ad

 • Page 136 and 137:

  135 Concluzia ce se desprinde din c

 • Page 138 and 139:

  137 evenimente. După cum reiese di

 • Page 140 and 141:

  . 139 Capitolul 1 2 Guvernarea plan

 • Page 142 and 143:

  141 semnificaţiei linii'lor, un ch

 • Page 144 and 145:

  143 talentele, prin urmare va accep

 • Page 146 and 147:

  145 Fig. 12.2 Variaţii ale liniei

 • Page 148 and 149:

  147 Pe de altă parte, o linie slab

 • Page 150 and 151:

  .- -· 149 zil.e. Nu suportă inact

 • Page 152 and 153:

  151 prima sectiune a liniei cu indi

 • Page 154 and 155:

  153 În figura 12.4, se prezintă,

 • Page 156 and 157:

  155 pozitivă. · Când este canali

 • Page 158 and 159:

  157 relaţii ce scoate în evidenţ

 • Page 160 and 161:

  159 care asigură respiratia. Aceas

 • Page 162 and 163:

  I I / , I !I I I I ' i ? t Lăfimea

 • Page 164 and 165:

  163 că persoana respectivă este f

 • Page 166 and 167:

  . 165 se regăseşte foarte frecven

 • Page 168 and 169:

  1 .· 167 Modul în care prezenta l

 • Page 170 and 171:

  169 Sub influenţa lui Saturn, for

 • Page 172 and 173:

  171 influentă familială asupra oc

 • Page 174 and 175:

  173 sufletul său în munca pe care

 • Page 176 and 177:

  175 Fig 12./6Varia/ii ale liniei Lu

 • Page 178 and 179:

  177 că au aceeaşi rădăcină, pr

 • Page 180 and 181:

  179 Fig 12. 17 Originile'liiliei .

 • Page 182 and 183:

  181 aceşti munţi. Linia care porn

 • Page 184 and 185:

  183 diplomate şi pline de tact. De

 • Page 186 and 187:

  185 I I I pare a fi „o prostie".

 • Page 188 and 189:

  187 partea interioară subiectivă

 • Page 190 and 191:

  189 şi a unui scop în viată, cee

 • Page 192 and 193:

  191 cuvântul „problemă", cuvân

 • Page 194 and 195:

  193 forma unei linii mai adânci su

 • Page 196 and 197:

  195 În acest fel, linia „sănăt

 • Page 198 and 199:

  197 în Lumea Elementelor, în simb

 • Page 200 and 201:

  199 Linia lui Neptun . )-J Unia lui

 • Page 202 and 203:

  201 Linia lui Pluto ('.f) (Via Lasc

 • Page 204 and 205:

  203 .t-) \ Unia lui Saturn A. Linia

 • Page 206 and 207:

  205 şi Jessica, în piesa „Negus

 • Page 208 and 209:

  207 Tărâmul luminii Lumea Intelec

 • Page 210 and 211:

  I I I Interpretarea fiecărui deget

 • Page 212 and 213:

  211 intereseze, în special, de cee

 • Page 214 and 215:

  213 falanga superioară. Această a

 • Page 216 and 217:

  215 deget .scurt. Amprenta redată

 • Page 218 and 219:

  21 7 scopul propus. Datorită nehot

 • Page 220 and 221:

  219 superioară depăşeşte net v

 • Page 222 and 223:

  221 de plăcerile vietii. Energiile

 • Page 224 and 225:

  223 Lipsiti de subtilitatea energie

 • Page 226 and 227:

  225 În vremurile când documentele

 • Page 228 and 229:

  22 7 Degetul mijlociu Falanga Capri

 • Page 230 and 231:

  229 facem deosebirea între lungime

 • Page 232 and 233:

  231 aparitia diverselor inhibiţii.

 • Page 234 and 235:

  233 astfel, vârful degetelor este

 • Page 236 and 237:

  235 l_ __ J 1. Falangă Taur ,---.

 • Page 238 and 239:

  23 7 liberei exprimări, se pot în

 • Page 240 and 241:

  239 aceasta fiind singura cale de a

 • Page 242 and 243:

  241 · . acea forţă care permite

 • Page 244 and 245:

  243 Cel mai frecvent, falanga super

 • Page 246 and 247:

  245 care precede punerea în aplica

 • Page 248 and 249:

  247 Capitolul 15 Forma mâinii - pa

 • Page 250 and 251:

  249 Saturn, sau s.-ar putea termina

 • Page 252 and 253:

  251 în poziiie mijlocie pe latura

 • Page 254 and 255:

  253 muntelui Soarelui este însotit

 • Page 256 and 257:

  255 Pozitia retinută a degetelor s

 • Page 258 and 259:

  257 Partea a III-a Sinteza şi apli

 • Page 260 and 261:

  259 telurile şi să nu realizeze n

 • Page 262 and 263:

  261 cunoştinţe altor persoane. Î

 • Page 264 and 265:

  263 vin în - minte şi ceea ce în

 • Page 266 and 267:

  265 compasiune fată de semeni? Lin

 • Page 268 and 269:

  267 la Cele Tre i Lumi reprezentate

 • Page 270 and 271:

  269 Degetul mic Degetul este lung s

 • Page 272 and 273:

  271 Capitolul I 7 A d apt'-' e A tA

 • Page 274 and 275:

  273 depăşirea traumelor şi temer

 • Page 276 and 277:

  ---;\ 275 pământeană aflată ded

 • Page 278 and 279:

  277 Fig. 18.2 I m agine după o ilu

 • Page 280 and 281:

  279 la această dilemă îl găsim

 • Page 282 and 283:

  281 ,,În palma dreaptă Epatica (l

 • Page 284 and 285:

  283 deoarece aceasta nu ajunge pân

 • Page 286 and 287:

  285 După ce a examinat poziţia tu

 • Page 288 and 289:

  287 Capitolul 19 Un exemplu al modu

 • Page 290 and 291:

  289 dedicându-se cu precădere stu

 • Page 292 and 293:

  291 întâmpină serioase dificult

 • Page 294 and 295:

  293 vârstei de 34 de ani. Aceasta

 • Page 296 and 297:

  295 cuvine pentru munca sa. Aceast

 • Page 298 and 299:

  297: Al treilea deget predominant -

 • Page 300 and 301:

  299 Pozitia dominantă a degetului

 • Page 302 and 303:

  301 marcată de câteva dungi cu l

 • Page 304 and 305:

  303 iar el a fugit de acasă. În a

 • Page 306 and 307:

  305 că secţiunea de la început n

 • Page 308 and 309:

  307 MC 6° § 55' Fig. 19. 6 Harta

 • Page 310 and 311:

  309 disipare a energiilor vitale, d

 • Page 312 and 313:

  311 sugerează că persoana dispune

 • Page 314 and 315:

  313 Fig. 20. 1 „Christian Astrolo

 • Page 316 and 317:

  315 sunt îndreptati spre dumneavoa

 • Page 318 and 319:

  31 7 Referinţe 1; F.A. 't.ltes, ,;

 • Page 320 and 321:

  319 Bibliografie . Agrippa, H:-e. "

De ce Eminescu? - Dacia.org
Revista Tinerilor Economi[ti - Centru E-learning de Instruire al ...
Altculture Magazine 2/2017 (Eugen Matzota)
Dezastrul Total al protecției animalelor de pradă În lumea ... - AGVPS
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
INA IN DELEGATIA AUSTRIACA - upload.wikimedia....
APPARE IN TOATE SERILE DE LUCRU - upload.wikimedia....
Citeste revista in format pdf - Saptamana Medicala
sprijina In elO, dare and d'a trage - upload.wikimedia....
Cui i-e fric\ de Nicoleta Esinencu? - Suplimentul de Cultura
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
SERVITIU TELEGRAM") acusatiunilord ai merge *in fa-
Ecotoxicologia metalelor grele in lunca Dunarii - CESEC
Download catalog in format PDF - Brancusi
„Arta nu e interzis\ nim\nui, dar nici dat\ porcilor“ - Suplimentul de ...
15 rani numerul apare in toa te zilele de lucru - upload.wikimedia....
Ghid metodologic pentru personalul didactic - "Creaza-ti mediul!"
lumea militara 5 bun.qxp - Editura Militara
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....