Views
7 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

69 ( ' . 1 În figura

69 ( ' . 1 În figura 5.1, simbolul lui Neptun apare proiectat pe imaginea Celor Trei Lumi. Se sugerează .simbolic modul în care lumina emanată de · pe tărâm ul Creaţiei este captată de Semii·ună iar imagine a rezultată este fixată de Crucea materiei. Fotografia ilustrează o altă asociere neptuniană: cea a fixării imaginilor de pe tărâmul i maginatiei. . O dată cu descoperirea lui Uranus, ;materia a început să fie considerată ca fiind de sirye stătătoare, compusă din atomi infimi. Conform .tr.iei atomice .elaborate de Dalton în anul 1808, ecare atom a. fost perceput ca un minuscul bulgăre solid. O dată cu descoperirea lui Neptun, chimiştii au început să înteleagă modul în care seYmbină atomii pentru a forma molecule. Tot în această perioadă s-a născut, în urma experimentelor de laborator, chimia m:ganică (ba ată pe existenta lanţului de carbon). Chimiştii şi-au dat sama că există posibilităţi infinite de combinare a ,atomilor

70 'structura benzenului consţă - dintr-un lantJnchis de atomi de cai:- - , - / bon. Succesele repl!rtat în laborator .în adastă perioadă i-au determinat pe chimiştii specializati în chimie organică să-şi închipuie -că pot eXplica orice fenomen din viată doar prin această ramură a - ştiinţei. Ei respingeau cu încăpăţânare ideea că materia vie este < - - - - animată de oJorţă vitală1şi că este fuµdamental diferită de materiSt ·neînsufletită, idee suspntă de „vitaiiŞtii" perioadei respective. Sub acest aspect, este foarte interesantă examinarea mai îndeaproape a simbolului lui Neptun. În afară de săgeata centrală, care uneşte' Crucea materiei cu Semiluna spiritului, din centrul simbolului lipseşte Cercul sufletului, prezent în semnul lui Mercur. Soarele generează forta vitală simbolizată de Mercur, ip.r simbolul solar este legat de Cercul sufletului, inexistent în semnul lui Neptur1; aşa se explică negarea filozofiei vitaliste în perioada respectivă. Prih diso

Revista Tinerilor Economişti - Centru E-learning de Instruire al ...
De ce Malus Dacus - Dacia.org
Pensii private -OBLIGATORII- pentru poliåiæti - Politia de Frontiera
in ce sens? un scurt ghid de educatie senzoriala - Slow Food
De ce Eminescu? - Dacia.org
15 - Grup Scolar Lucian Blaga Reghin
Cu Ştefan Manea de 20 de ani descifrăm lumea plantelor - Hofigal
Revista Tinerilor Economi[ti - Centru E-learning de Instruire al ...
APPARE IN TOATE SERILE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
(„BU E“ ŞI „RELE“) ALE LITERA - Oglinda literara
Citeste revista in format pdf - Saptamana Medicala
PARTEA I - Centru E-learning de Instruire al Resurselor Umane din ...
Dezastrul Total al protecției animalelor de pradă În lumea ... - AGVPS
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
INA IN DELEGATIA AUSTRIACA - upload.wikimedia....
APPARE IN TOATE SERILE DE LUCRU - upload.wikimedia....
Citeste revista in format pdf - Saptamana Medicala
Ghid metodologic pentru personalul didactic - "Creaza-ti mediul!"
sprijina In elO, dare and d'a trage - upload.wikimedia....