Views
1 week ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

273 depăşirea

273 depăşirea traumelor şi temerilor din trecut. Pe de altă parte, absenta din mâna pasivă a insulei de pe linia lui Jupiter arată că respectivul conflict a fost generat de un comportament prezent sau de evenimente recente . Dacă subiectul îşi mărturiseşte cinstit sentimentele şi se dovedeşte sensibil fată de ceea ce simt cei din jur, va contribui mult la identificarea sursei conflictului interior şi va reuşi să-l depăşească. ____S_i_tu_atiajnversă, adică insula este prezentă în mâna pasivă, dar nu apare şi în cea activă; indică depăşirea crizei afective din trecut. În plus, mai înseamnă că subiectul a dobândit suficientă for!ă şi a atins un nivel superior de conştiin!ă, însuşiri ce pot fi folosite la aj utorarea altor oameni care trec prin momente dificile similare. Deosebirile celor două mâini, din punct de vedere al formei şi al cvadrantelor palmare, reflectă modificătile survenite în constitutia fizică şi în temperamentul de bază. Diferentele dintre configuratiile iiniilor denotă modificări ale experienţei emoţionale şi ale capacităţii de exprimare afectivă; deosebirile dintre nivelul de dezvoltare a falangeîor dezvăluie schimbări apărute în atitudinea spirituală, în cunoaştere, expresie şi la nivelul aptitudinilor. În general, atunci când palma subiectului arată că acesta traversează o perioadă de confuzie şi nesiguranţă, este necesar să se examineze cu multă atenţie ambele mâini, comparându-le cu minuţiozitate; frecvent, se creează confuzie datorită necunoaştetii modului în care trecutul influenţează prezentul. Pe măsură ce acumulaţi experienţă, veţi învăţa să corela!i informaţiile obţinute din examinarea ambelor mâini. Neurologia modernă a identificat legătura dintre mâna dreaptă şi partea stângă a creierului, în care este localizat centrul vorbirii, în timp ce mâna stângă este legată de partea dreaptă a creierului, care adăposteşte centrul locomotor. Treptat, mâna dreaptă a fost asociată .cu gândirea structurată mai raţional, iar mâna stângă cu gândirea imaginativă şi intuitivă. Chiromanţia confirmă aceste observaţii. În mâna dreaptă, linia lui Mercur sfârşeşte mai frecvent în punctul în care se intersectează cu linia Soarelui, în vreme ce în palma stângă ea se poate întinde până pe muntele Lunii. O dată în plus, acest lucru reflectă polaritatea solară şi lunară dintre mâna dreaptă şi cea „stângă.

274 Capitolul 18 Conexiuni astrologice Aşa cum s-a arătat, istoria chiromanţiei a fost asociată cu precădere cu astrologia. Lucru evidentiat şi de faptul că mulţi dintre cei care au contribuit la evoluţia acestei arte au fost în acelaşi timp şi astrologi. I-am menţionat deja pe Paracelsus, Agrippa, Saunders şi Wharton. Printre ceilalţi astrologi-chiromanţi se numără şi Jerome Cardin (I 501-1576) şi Johannes Rothmann, a cărui lucrare, intitulată „Cheiromantia", a fost tradusă de Wharton. Dacă aruncăm o privire asupra ilustraţiei la prefaţa lucrării lui Fludd (figura 2.1), explicată în detaliu în capitolul 2, observăm că astrologia (genethlialogia) este şi ea inclusă în cercul artelor microcosmosului, împreună cu chiromanţia. Ideea centrală care stă la baza corelării mâinii cu harta astrologică apa1\îne ermetismului şi sună în felul următor: „Omul a fost plămădit după chipul din ceruri". Multe dintre simboluri sunt comune ambelor discipline: elementele, pianetele, semnele zodiacale. Astfel, după examinarea unei hărti cereşti s-a trecut la studierea mâinii pentru a urmări în ce fel se oglindesc configuraţiile pe Pământ. Pentru cei care nu sunt familiarizaţi cu ideile astrologiei, capitolul de faţă poate părea provocator. Universul simbolic Universul ermetic se bazează pe un sistem de corespondenţe simbolice, pot1ivit cărora cerul aflat deasupra influenţează lumea

Ce Profit Aduce Cultura Rosiei in Romania
Finanțe pentru nefinanțiști
c isi In stru m e - AMTEST-PL
Revista Tinerilor Economişti - Centru E-learning de Instruire al ...
Revista Tinerilor Economişti - Centru E-learning de Instruire al ...
m a ste r o f a d va n ce d stu d ie s cu ltu ra l/g e n d e r stu d ie ...
Sfaturi practice pentru cei ce lucreaza in constructii - La Repubblica
Page 1 r U .1..- .E. in A C JI ...H . nu . Ring 9 Page 2 Airborne ...
INSTRUMENTE DE SCRIS - Faber-Castell Online
III.1. Ce este monitorizarea? - Anti-Corruption Student Network in ...
Sfaturi practice pentru cei ce lucreaza in constructii - La Repubblica
CE&TRADE digitalmarkt 11/2006
CE&TRADE digitalmarkt 4/2007
Revista Tinerilor Economişti - Universitatea din Craiova
Ghidul Investitorului - Bursa de valori Bucure?ti
CODRISeCODRIS—E Fotona'
Chasse marée - Aranui
Ce categorie îţi lipseºte? Nu ai permis? Ce mai aºtepţi?! - AUTO spot.ro
EAT Forte + E-Go + Yosegi in Stereoplay - EuroAudioTeam.com