Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

LITERATURA1. P.M.

LITERATURA1. P.M. Słomkiewicz, Dozownik do chromatografu gazowego, zwłaszczado próbek o wysokiej temperaturze wrzenia, PL - 192882, (5 stycznia2007).2. P.M. Słomkiewicz, Z. Witkiewicz, Dozowniki laserowe w chromatografiigazowej, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 11/4(2006)264 – 272.3. Origin User`s Manual, Microcal Software. Inc., Northampton MA, USA.14

Bronisław K. GŁÓD 1 , Paweł PISZCZ 1 , Tomasz ZIELIŃSKI 1 ,Paweł ZARZYCKI 21)Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Akademia Podlaskaul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlcee-mail: bkg@onet.eu; URL: http://dach.ich.ap.siedlce.pl2)Zakład Toksykologiii Bioanalityki, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 KoszalinZASTOSOWANIE HPLC W BADANIACHCHOROBY PARKINSONAW pracy przedstawiono podstawowe informacje o chorobie Parkinsona. Omówionozastosowanie HPLC w oznaczaniu profilu dziennego leków stosowanych w jej leczeniu,oznaczaniu całkowitego potencjału antyoksydacyjnego oraz ich korelacje z testemWebstera i natężeniem tremoru.PODSTAWOWE INFORMACJE O CHOROBIE PARKINSONAPierwszy opis klinicznych objawów choroby Parkinsona (ChP) pochodziz egipskich papirusów z XIII wieku p.n.e. W czasach nowożytnych chorobęponownie opisał w 1817 roku brytyjski lekarza Johna Parkinsona w artykuleAn Essay on the Shaking Palsy.ChP spowodowana jest niewydolnością pozapiramidowego układu ruchowego.Głównym procesem patologicznym jest postępujące zwyrodnienieneuronów dopaminergicznych w warstwie zbitej istoty czarnej [1]. Podobniedo choroby Alzheimera należy do grupy chorób zwyrodnieniowych układunerwowego. Ma charakter przewlekły, a jej objawy pogłębiają się wrazz rozwojem choroby. Na ChP choruje prawie 1,5% populacji powyżej 65 rokużycia. Jest więc bardzo ważnym problemem nie tylko medycznym, alei społecznym [1]. Dotyka ona w podobnym stopniu różnych ludzi, bez względuna ich płeć, zamożność, pochodzenie społeczne i geograficzne. Klinicznieobjawia się ona spowolnieniem ruchowym, sztywnością mięśni i drżeniemspoczynkowym.Udział wolnych rodników w ChP nie jest całkowicie wyjaśniony. Istotaczarna ma duże tempo metabolizmu, dlatego też charakteryzuje się wysokązawartością utleniaczy przy jednoczesnym niskim stężeniem antyoksydantów.Nawet niewielki stres oksydacyjny może z łatwością zniszczyć jej naturalnąobronę powodując powstanie wolnych rodników tlenowych, które zewzględu na przeważające stężenie utleniaczy utrzymują powstający stres,a także zapoczątkowują apoptozę neuronów dopaminergicznych przejawiającąsię obniżoną zawartością cytochromu c w mitochondriach komórek nerwowychzaatakowanych chorobą. Zmniejsza to aktywność mitochondrialne-15

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
POLITECHNIKA POZNAŃSKA - Zakład Chemii Fizycznej ...