Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

na do nich również

na do nich również poliaminy biogenne (spermina) – produktymetabolizmu (podobnie do NO) argininy.2.2.5. Związki zawierające grupy sulfhydrylowe -SH (cysteina, cysteamina,glutation).2.2.6. Kwas liponowy (tiooktanowy) – lek podawany diabetykom(normalizuje poziom cukru we krwi). Usuwa z organizmu metaleciężkie (Fe, Cu) i toksyczne (Cd, Pb, Hg). Ostatnio okazałosię, że regeneruje on system nerwowy i wątrobę oraz spowalniarozwój wirusa HIV, choroby Parkinsona i Alzheimera.Wiąże się to z jego silnym działaniem antyutleniającym (zarównow wodzie jak i w tłuszczach) oraz z ochroną przed rozkłademwitamin C i E.2.2.7. Melatonina – hormon wytwarzany w szyszynce. Ponieważ zanikaona z wiekiem stąd wysunięto koncepcję, że podawaniemelatoniny może zapobiec, a nawet odwrócić procesy starzenia.Faktycznie, w roku 1994r. Pierpaoli i Regalson przedłużylimaksymalną długość życia myszy (z 23 do 28 miesięcy) poprzezpodawanie im melatoniny w pożywieniu lub przeszczepszyszynki. Działanie melatoniny nie jest dokładnie poznane.Wiadomo, że jest ona 15 razy silniejszym antyutleniaczem niżwitamina E. Jest stężenie (10 -9 M) jest jednakże za małe, abymogła ona skutecznie usuwać wolne rodniki. Problematycznawydaje się również możliwość „bezkarnej” kuracji hormonalnej.Wiąże się to z wysuniętą jeszcze w latach dwudziestych,przez Steinacha, koncepcją, według której główną przyczynąstarzenia jest niedobór hormonów. Spektakularne wyniki okazałysię bardzo niekorzystne w dłuższym okresie czasu.2.2.8. Koenzym Q 10 (ubichinon) – występuje w komórkowym układzieoddychania, na wewnętrznej membranie mitochondrióworaz w cytoplaźmie w połączeniu z lipoproteinami. Chroniprzed utlenianiem lipidów.2.2.9. Fito-związki – zmiatacze rodników pochodzenia roślinnego(polifenole, flawonoidy, antocyjany, proantocyjanidy, pytoestrogeny).CAŁKOWITY POTENCJAŁ ANTYOKSYDACYJNYW literaturze można znaleźć opisy wielu metod oznaczania zarównoposzczególnych wolnych rodników [32-54] jak też antyoksydantów [32,54-57]. Wolne rodniki wytwarzane są w trakcie przebiegu całego łańcuchaprzemian. W rezultacie dochodzi do wytworzenia wielu rodników o różnejtrwałości i reaktywności. Istnieje, więc potrzeba oznaczania sumarycznej ilościwolnych rodników lub stresu oksydacyjnego spowodowanego przez nie[41, 42, 51-53]. Z drugiej strony w trakcie przebiegu zmian patologicznychzmieniają się stężenia różnych antyoksydantów. Spowodowane jest to50

z jednej strony ich zużywaniem się w czasie reakcji z wolnymi rodnikami,z drugiej zaś akcją obronną organizmu. Okazało się, że oznaczanie sumarycznegostężenia wszystkich antyoksydantów często lepiej pozwala ocenićpoziom mocy antyoksydacyjnej badanego układu biologicznego niż oznaczaniestężenia poszczególnych antyoksydantów osobno [58-67]. Obie tewielkości, tzn. stres oksydacyjny i całkowity potencjał antyoksydacyjny, są zesobą ściśle powiązane, a nawet czasami, utożsamiane [67]. M.in. zmianastężenia antyoksydantów w surowicy krwi pozwala badać wpływ wolnychrodników na przebieg szeregu stanów patologicznych [68-70]. Okazało się,że współdziałanie między różnymi antyoksydantami daje większą protekcjęniż związki te osobno. Przykładowo, wymienić tu można synergizm glutationuregenerującego askorbinian [71], czy askorbinianu regenerujacegoα-tokoferol [27, 72]. Te zdolności zmiatania rodników w literaturze definiowanei nazywane są bardzo różnorodnie (ang. TAC – total antioxidant capacity,FRAP – ferric reducing ability of plasma, TRAP – total peroxyl radicaltrapping antioxidant parameter, TRAP – total redox antioxidant potential,ORAC – oxygen radical absorbance capacity, TEAC – Trolox-equivalent antioxidantcapacity czy TAR – total antioxidant reactivity) [59, 64, 73]. W opracowaniustosujemy skrót CPA pochodzący od terminu - całkowity potencjałantyoksydacyjny.Za przybliżoną miarą stresu oksydacyjnego jest stężenie najbardziejreaktywnych rodników - hydroksylowych. Ponieważ są one wyjątkowo nietrwałedlatego do ich oznaczania stosuje się metodę pułapki spinowej. Metodata polega na wprowadzeniu do materiału biologicznego względnie nietoksycznychzwiązków aromatycznych i oznaczaniu produktów ich reakcji(substytucja wolnorodnikowa lub nukleofilowa) z rodnikiem hydroksylowym.Jako pułapkę spinową wykorzystuje się naturalnie występującą fenyloalaninę,kwas tereftalowy [74] lub egzogenne pochodne aspiryny. Produkty ichreakcji z rodnikiem hydroksylowym oznaczane są chromatograficznie.Chromatografia może być również zastosowana do pomiaru CPA.Wówczas układ pomiarowy zawiera badany związek lub próbkę biologicznąoraz będący pułapką spinową „detektor” (np. kwas p-hydroksybenzoesowy)[75]. Rodniki hydroksylowe wygenerowane zostają w reakcji analogicznej doFentona, w układzie żelazo (II), nadtlenek wodoru i ADP [76, 77]. Rodniki tesą zmiatane zarówno przez detektor jak i badaną próbkę. Jeśli próbka charakteryzujesię większą reaktywnością z rodnikami wówczas spowoduje tozmniejszenie wysokości piku chromatograficznego produktu reakcji detektoraz rodnikiem. Umożliwia to porównanie mocy zmiatania rodników hydroksylowychprzez różne próbki.Rodniki są wytwarzane m.in. pod wpływem działania promieniowaniaelektromagnetycznego na niektóre związki. Podczas reakcji odwrotnej, np.rekombinacji rodników lipidowych dochodzi do wydzielenia kwantu promieniowaniaelektromagnetycznego (chemiluminescencji). Dzięki temu metodąchemiluminescencji można badać niestabilne rodniki lipidowe, niemożliwedo bezpośredniej ich analizy, nawet w żywym materiale biologicznym [78].Inna metoda polega na dodaniu do badanego układu związku tworzącego51

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
POLITECHNIKA POZNAŃSKA - Zakład Chemii Fizycznej ...