Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

Komitet Wydawniczy:Zofia

Komitet Wydawniczy:Zofia Chyra-Rolicz (przewodnicząca), Stanisław Jaczyński, MirosławJakubiak, Iwona Kiersztyn, Marek Kucharski, Ryszard Mojak, RyszardRosa, Janina Skrzyczyńska, Stanisław Socha, Janusz Toruński,Izabela Trzpil, Janusz Uchmański, Hanna Wadas-Woźny, AndrzejWiśniewski, Krystyna Wojtczuk, Kazimierz ŻegnałekKomitet Redakcyjny (recenzenci):Tadeusz Dzido – Lublin, Bronisław K. Głód – Siedlce, Marian Kamiński– Gdańsk, Teresa Kowalska – Katowice, Mieczysław Sajewicz – Katowice,Andrzej Stołyhwo – Warszawa, Monika E. Waksmundzka-Hajnos– Lublin, Zygfryd Witkiewicz – Kielce, Paweł Zarzycki – KoszalinŻaden fragment tej publikacji nie może być reprodukowany, umieszczany w systemach przechowywaniainformacji lub przekazywany w jakiejkolwiek formie – elektronicznej, mechanicznej,fotokopii czy innych reprodukcji – bez zgody posiadacza praw autorskich.© Copyright by Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009Monografie nr 111PL ISSN 0860-2719Wydawnictwo Akademii Podlaskiej08-110 Siedlce, ul. Bema 1, tel. (025) 643 15 20e-mail: wydawnictwo@ap.siedlce.plwww.wydawnictwo.ap.siedlce.plWyd. I. Format B-5.Ark. wyd. 7,2. Ark. druk. 8,6.Łamanie: Zofia Chudek (Wydawnictwo AP)2

SPIS TREŚCIPrzedmowa.................................................................................................... 5Piotr M. Słomkiewicz, Zygfryd WitkiewiczDozownik laserowy do dozowania próbek ciekłych do kolumnpakowanych w chromatografii gazowej.......................................................... 7Bronisław K. Głód, Paweł Piszcz, Tomasz Zieliński, Paweł ZarzyckiZastosowanie HPLC w badaniach choroby Parkinsona .............................. 15Monika AsztemborskaZastosowanie metod separacyjnych w badaniu enancjomeryzacji.............. 33Bronisław K. Głód, Paweł Piszcz, Iwona Kiersztyn,Anna Lamert, Paweł ZarzyckiZastosowanie HPLC do oznaczania wolnych rodników, antyoksydantóworaz całkowitego potencjału antyoksydacyjnego.......................................... 41Józef RzepaOznaczanie leków i pestycydów w wodach powierzchniowych ................... 67Marian KamińskiPreparatywna i procesowa chromatografia cieczowa .................................. 79Daniel Jastrzębski, Grażyna Romanik, Marcin M. Kamiński, MaciejTrznadel, Anita Skrzypczak, Aleksandra Królicka, Marian KamińskiKolumnowa chromatografia cieczowa w rozdzielaniu i analizie peptydówi białek......................................................................................................... 1133

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do chromatografii jonowej - Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...