Views
3 years ago

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej

25. K. Lorenz, E.

25. K. Lorenz, E. Yashima, Y. Okamoto, Angew. Chem. Int. Ed.,37(1998)1922.26. J. Oxelbark, S. Allenmark, J. Chem. Soc. Perkin Trans., 2(1999)1587.27. J. Oxelbark, S. Claeson, S. Allenmark, Enantiomer, 5(2000)413.28. D. Wistuba, O Trapp, N. Gel-Moreto, R. Galensa, V. Schurig, Anal.Chem., 78(2006)3424.29. G. Schoetz, O. Trapp, V. Schurig, Enantiomer, 5(2000)391.30. Ch. Wolf, W. Pirkle, Ch. Welch, D. Hochmuth, W.A. König, G.-L. Chee,J. Charlton, J. Org. Chem., 62(1997)5208.31. M. Asztemborska, J. Żukowski, J. Chromatogr. A, 1134(2006)95.32. Ph. Marriott, K. Aryusuk, R. Shellie, D. Ryan, K. Krisnangkura, V. Schurig,O. Trapp, J. Chromatogr. A, 1033(2004)135.40

Bronisław K. GŁÓD 1 , Paweł PISZCZ 1 , Iwona KIERSZTYN 1 ,Anna LAMERT 1 , Paweł ZARZYCKI 21)Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Akademia Podlaskaul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlcee-mail: bkg@onet.eu; URL: http://dach.ich.ap.siedlce.pl2)Zakład Toksykologii i Bioanalityki, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 KoszalinZASTOSOWANIE HPLC DO OZNACZANIAWOLNYCH RODNIKÓW, ANTYOKSYDANTÓWORAZ CAŁKOWITEGO POTENCJAŁUANTYOKSYDACYJNEGOW pracy przedstawiono podstawowe informacje o wolnych rodnikach, ich wytwarzanie,oddziaływanie z podstawowymi składnikami organizmów żywych, udział w wielustanach chorobowych, a także starzeniu organizmu. Ponadto omówiono metodyoznaczania wolnych rodników, antyoksydantów oraz całkowitego potencjału antyoksydacyjnegoza pomocą HPLC.INFORMACJE PODSTAWOWETlen jest pierwiastkiem bardzo rozpowszechnionym na Ziemi. Odpowiadaza mniej więcej jedną czwartą jej masy. W dolnych warstwach atmosferyobjętościowa zawartość tlenu wynosi 21%. Pierwotna atmosfera ziemskabyła mieszaniną gazów o właściwościach redukujących. Wolny tlenw postaci cząsteczkowej pojawił się w niej wraz z rozwojem pierwszych organizmówfotosyntezujących, ok. 2 miliardów lat temu. Rozpuszczając sięw wodzie był on niezbędnym czynnikiem powstania i rozwoju organizmówwyższych. Znacznie wyższa niż w wodzie jest jego rozpuszczalność w rozpuszczalnikachorganicznych, co wpływa na lokalizację rodników tlenowychw hydrofobowych częściach błon biologicznych. W organizmach aerobowychznaczna część pobieranego tlenu wykorzystywana jest jako akceptorelektronów. Takie enzymy jak dioksygenaza tryptofanowa i oksydaza ksantynowakatalizują reakcje utleniania polegające na przenoszeniu pojedynczychelektronów z substratów na cząsteczkę tlenu. W trakcie redukcji tlenuwytwarzane są tzw. reaktywne formy tlenu (ang. ROS - reactive oxygen species).Jest to pojecie szersze, gdyż oprócz wolnych rodników zalicza się donich m.in. wzbudzony tlen singletowy i nadtlenek wodoru. Wolne rodniki zaśsą to atomy, cząsteczki (lub ich fragmenty) bądź też jony posiadające niesparowaneelektrony, nadające im własności paramagnetyczne.41

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Instrukcja obsługi - Zakład Chemii Fizycznej. Politechnika ...