Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Da li kod

Da li kod studenata stanovnika studentskog doma “MikaMitrović” postoji “motiv više” da u najkraćem roku završefakultetVesna Gavrilović, M.Paunić, M.Hristovska, M.Gajić-Nikolić, S.SubotićZZZZ studenata BeogradUvod: Studentski dom “Mika Mitrović”, jedan je od objekata za smeštajstudenata iz unutrašnjosti i pripada Studentskom Centru Beograd. Namenjen jestudentima rekonvalescentima i studentima koji boluju od različitih hroničnihbolesti. Nalazi se nedaleko od centra grada, na Voždovcu, u tihoj i mirnoj ulici,okružen zelenilom. Kapacitet doma je 162 mesta, uključujući strance i pratioce. Zadobijanje mesta u ovom domu potrebno je (pored ostalih uslova kao za svaki drugidom) i pozitivno mišljenje lekarske komisije ZZZZ Studenata.Škoske 1996/97 godine za dom “Mika Mitrović” konkurisalo je 170studenata.Cilj rada: Ovim radom želeli smo da utvrdimo da li kod ovih studenatapostoji jači motiv za što bržim završetkom studija.Metod rada: Kao metod rada koristili smo anketni upitnik koji su studentipopunjavali prilikom dolaska na lekarsku komisiju. Upitnik je, između ostalog,sadržao i sledeća pitanja:- da li ste gubili do sada neku godinu na fakultetu da nekoliko godina_______- da li ste već stanovali u studentskom domu “Mika Mitrović” da nekoliko godina_______Rezultati rada: Od 148 anketiranih, upitnik je korektno popunilo 144studenata. Od toga 36 je prvi put konkurisalo za ovaj dom i nalazi se na prvoj (ilidrugoj godini studija).Od 108 “starih stanara” doma, 14 stanuje jednu godinu, 35 dve, 59 studenataovde boravi tri ili više (čak do 8) godina.Od 49 studenata, koji stanuju jednu , ilidve godine u domu (14+35), čak 32 (67%) je izgubilo najmanje jednu godinustudija na fakultetu, a od 59 studenata koji stanuju tri godine i duže, 9 nije gubilogodine do sada, a njih 50 (84%) je izgubilo najmanje jednu godinu, (čak 23 jegubilo tri, četiri ili pet godina na fakultetu).Obradom svih anketa, dobili smo da u proseku, u studentskom domu “MikaMitrović” studenti borave 4,6 godina (ne računajući one koji su prvi putkonkurisali), a izgubljena je 3,1 godina po jednom studentu.Zaključak: Naše mišljenje je da većina studenata rekonvalescenata, kojiborave u studentskom domu “Mika Mitrović” shvataju svoj status kao privilegiju igaranciju za obezbeđen smeštaj, te da je kod njih marginalizovana odgovornost odužini studiranja. Smatramo da ju buduće kao uslov za konkurisanje za ovaj dom,treba navesti i limit, od maksimalno dve izgubljene godine studija na fakultetu.176

Mesto PEF (PEAK EXPIRATORI FLOW) u proceni plućnefunkcijeSnežana Đurović, B.Panić, D.Stamatović, V.Virijević, M.AnđelićDečje odeljenje Zdravstveni Centar KruševacBronchitis obstruens ili kao česte infekcije gornjih respiratornih puteva, akod nijednog nije postavljena dijagnoza Asthma, niti primenjivana profilaksa. Još 5učenika (4,13%) je imalo ovakve podatke u zdravstvenom kartonu, ali su imalinormalne plućne funkcije. Svi ispitanici koji su imali sniženje PEF-a su bilinepušači. Njih 5 su izjavili da su zdravi, a 4 da se osećaju bolesnim. Još 16(13,22%) učenika je duvalo PEF 40-80 l/min niže od normalne vrednosti, ili jeimalo pad PEF-a posle napora za preko 40-80 l/min, te su ponovo testirani poslenekoliko dana nakon čega su dobijeni normalni rezultati, što je govorilo o njihovojlošoj saradnji (tehnici) pri prvom ispitivanju. Kod ostalih ispitanika su dobijenenormalne vrednosti PEF-a pre i posle napora, bez obzira da li se radilo o pušačimaili nepušačima.Našim ispitivanjem smo našli snižene vrednosti PEF-a za preko dve Astmaje hronična inflamacija disajnih puteva u kojoj mnoge Ćelije igraju značajnu ulogu,uključujući mastocite i eozinofile. U osetljivih osoba ova inflamacija prouzrokujesimptome udružene sa rasprostranjenom, ali varijabilnom opstrukcijom, čestoreverzibilnom spontano ili pod lekovima. Inflamaciju prati pojačana reaktivnostdisajnih puteva na različite stimulanse. U kliničkoj praksi, u ambulanti, a takođe i ukućnim uslovima, za procenu ventilacijske funkcije pluća korisno može poslužitimerenje najveće brzine ekspiratornog protoka – peak expiratory flow. Peakexpiratory flow ili PEF se može direktno očitavati sa aparata “Pek flow meter”, iizražava se u l/min. Za ove aparate postoje tablične ili normalne vrednosti naosnovu kojih se prema polu, uzrastu i visini mogu izračunati normalne vrednostiPEF-a. PEF meri plućnu ventilaciju u jedinicama koje dobro koreliraju sa FEV.Vrednosti se na aparatu očitavaju direktno na skali, a pri merenju se od tripokušaja uvek zapisuje najbolja vrednost.Jedan od stimulusa za nastanak bronhoopstrukcije je i fizički napor. Ispitivalismo 121 učenika srednje škole, dečaka 61, devojčica 60 uzrasta 15-18 godina, takošto smo im merili PEF pre i posle trčanja u trajanju od 6 minuta i pauze od desetakminuta. Devet (7,44%) učenika je duvalo PEF dve standardne devijacije ispodnormalne vrednosti za uzrast, pol i visinu (dve standardne devijacije=80 l/min), aposle napora PEF su smanjivali neznatno, ili je ostajao isti. Pregledomzdravstvenih kartona kod svih je utvrđeno da su u detinjstvu često lečeni poddijagnozama: Bronchitis, standardne devijacije kod 9 učenika (7,44%), anaknadnim uvidom u zdravstvene kartone utvrdili smo oboljevanje kod svih njihbez obzira da li su navodili ili negirali svoju bolest. Možemo zaključiti damerenjem PEF-a možemo pouzdano pratiti plućnu funkciju i da odstupanja manjaod dve standardne devijacije znače lošu saradnju i nepoznavanje tehnike rada saaparatom.177

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
Program rada Zavod za studente.pdf - Skupština Kantona Sarajevo
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...