Views
2 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zdravstvena radionica

Zdravstvena radionica za redukciju navika pušenja u Mašinskojškoli u ČačkuSonja Gavrilović-Avramović, R.Petrović, I.Lazović, S.VukajlovićZC Čačak, služba za ZZ dece i omladine, DZ ČačakU okviru strategije intervencije za redukciju faktora rizičnog ponašanja usrednjoškolske omladine, po detekciji na naviku pušenja održana je kao interventnamera zdravstvena radionica za promociju nepušenja sa učenicima Mašinske škole uČačku u formi aktivne angažovane nastave, dva puta mesečno u toku dva meseca,gde je zdravstveni radnik radioničar edukator, a zainteresovani učenici (grupa15-20 učenika, I - III razreda) ravnopravni radioničari po tipu horizontalnekomunikacije. Uvećanje unutrašnje motivacije za učenje daje koncept nastave poizboru za zainteresovane učenike da rade na problemu koji je nešto vredno učenja,na način dostupan mladima, gde novootkriveno porede sa svojim iskustvom kaostav koji se dalje razvija i daje mogućnost razvoja veština važnih za lični idruštveni razvoj. Radionica ima više dimenzionalno dejstvo na razvoj ličnostikritičkog razmišljanja i donošenja odluka, poboljšava kvalitet i nivo razumevanjakomunikacije adolescenta u zajednici.Sadržaj radionice obuhvata iznošenje fiziološkog dejstva duvana naorganizam sa idejom informisanost o pušenju element opšte kulture, a upotrebaduvana se smatra prevaziđenom i obezvređenim ponašanjem. Učenici izvodeeksperiment uz pušačku mašinu i diskusiju o efektima pušenja, vežbu odlučivanja,analizu reklamiranja proizvoda.Visoka zainteresovanost učenika za radionički rad (od 300 anketiranih utoku detekcije navike, 25% je prošlo radionicu) ukazuje na opravdanost ovakvograda. 3% učenika je izrazilo želju za prestankom pušenja i upućeno u Školu zaodvikavanje od pušenja na ATD - Bolnica Čačak.38

Kolika je informisanost o drogi, alkoholu i pušenju međusrednjoškolskom omladinomLela Mihajlović, T.StankovićMC Knjaževac, Neuropsihijatrijska službaPrava informacija je vrlo važna, jer zadovoljava radoznalost, elementetajanstvenog i demistifikuje, a naročito kada su u pitanju psihoaktivne supstance:alkohol, droga i cigareta. Cilj rada je bio da se odgovori na pitanje kolika jeinformisanost o drogi, alkoholu i pušenju i njihovoj štetnosti međusrednjoškolskom omladinom. Metod rada: anonimna anketa učenika treće i četvrtegodine dve srednje škole u Knjaževcu (gimnazije i srednje tehničke škole).Rezultati rada i ispitivanja: anketom je obuhvaćeno 357 učenika završne dvegodine srednje škole imajući u vidu podatak da je adolescentni period, period kadase najčešće proba nešto od navedenih psihoaktivnih supstanci i počinje sakorišćenjem. Bilo je 49,96% dečaka i 50,04% devojčica. Na pitanje da li znaju oštetnostima droge alkohola i pušenja većina ili 56,30% je odgovorilo negativno, sa“da” 36,41% a ostalo sa “ne znam”. Mladi su najviše saznali o štetnostima ovihsupstanci sa radija i televizije 38,12%, potom iz časopisa i knjiga 22,68% i iz škole16,24%. Samo 13,44% je znalo da nabroji neke štetnosti zloupotrebe droge(najčešće psihičko propadanje i fizičko), 42,45% je nabrojalo štetnosti pušenja(najčešći odgovori rak pluća) i 24,39% je znalo da nabroji štetnosti alkohola(oboljenja jetre i živaca), ostali nisu dali nikakve odgovore. Na pitanje da li travusmatraš drogom 71,15% je odgovorilo potvrdno, 18,49% odrečno a ostalo sa “neznam”. U zaključku autori ističu da mladi nedovoljno znaju o štetnosti droge,alkohola i pušenja. Imajući u vidu da su radoznalost i nedovoljna informisanostmogući razlozi probanja, to su rezultati ankete pokazali da škola može i treba dapruži više vremena i prostora i kroz obavezna predavanja, ali i druga organizovanapredavanja, više informacija mladima o štetnosti zloupotrebe psihoaktivnihstupstanci. Završavamo ovaj rad sa citatom iz anketnog listića jedne maturantkinjekoja pored pitanja: da li mladi znaju dovoljno o štetnosti alkohola, droge i pušenjaodgovara sa “ne” i dodaje “kada bi mladi znali dovoljno možda ne bi ni probali, nikoristili”.39

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...
Program rada Zavod za studente.pdf - Skupština Kantona Sarajevo