Views
2 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Adolescencija

Adolescencija (“Kriza originalnosti”) plus alkoholizamBranimir Rančić, M.Antić, A.SpasićDZ Gadžin Han, Medicinski fakultet NišAdolescencija predstavlja period u kome zbivanja u psihosomatskoj ipsihosocijalnoj sferi zahtevaju odbacivanje uloge deteta i prihvatanja novihobrazaca ponašanja na putu ka punoj zrelosti.Cilj rada je da upoznamo neke aspekte odnosa adolescenata prema alkoholu ialkoholizmu, s obzirom na opasnu spregu (adolescencija - alkoholizam), kojadovodi do “pat pozicije” u kojoj se nađe adolescent alkoholičar, pa su gotovo svavrata za konstruktivno samopotvrđivanje zatvorena za njim, a on onda tražiafirmaciju u društveno neprihvatljivom ponašanju.Anonimnom anketom obuhvaćeno je 64 učenika i učenica niških srednjihškola koji žive na teritoriji opštine Gadžin Han.Rezultati našeg istraživanja ukazuju na neke moguće izvore alkoholizmamladih: identifikacija sa odraslima u pogledu pijenja, loš odnos sa roditeljima inastavnicima, “grupna identifikacija” među vršnjacima, nezadovoljavajući izborzanimanja, zbog nemogućnosti upisa u željenu školu, neprihvatanje ciljeva iobrasca ponašanja koji nudi škola.Imajući sve ovo u vidu autori smatraju, da alkoholizam mladih trebaposmatrati kao udvostručen dupliran problem: adolescencija i alkoholizam. Mladialkoholičari su u svom razvoju na adolescentnom nivou, ometeni naročito uemocionalnom i socijalnom sazrevanju. Lečenjem oni treba da nadoknadevišegodišnji, propušteni period sazrevanja.34

Hipodinamija rizik za zdravlje u adolescencijiEmilijan Borojev, M.Jankulov, S.Simić, A.BorojevInstitut za zaštitu zdravlja Novi Sad, ZZZZ studenata Novi SadAutori predstavljaju pokazatelje sistematskih pregleda učenika srednjihškola u Novom Sadu od 1981.–1996.godine. Zabrinjavaju pokazatelji o pojavilošeg telesnog držanja, u rasponu od 23,11% do 41,18% učenika, nešto češće kodženskih. Takođe je prisutna loša razvijenost muskulature od 4,71% do 12,27%, jošuvek u porastu, izraženije kod muškog pola. Sve to još više je ugroženo pojavomloše ishranjenosti, koja se pogoršava iz godine u godinu i sada zahvata ¼ ovepopulacije, kao paradoks mogućnosti i realnog stanja. Autori zabrinuto skrećupažnju, da na sve ovo, stručnjaci i institucije ostaju indolentni, a neki tim pojavamaumanjuju značaj, kvalifikacijom da se radi o prolaznoj nezrelosti skeletnemuskulature!?. Samo u slučajevima ispoljenih deformiteta pokreću se neke merekorekcije. Anketom maturanata dobijeni su podaci o simboličnoj angažovanostisportom, od 6,98% do 14,09%, i stalnom rekreacijom 5,81% do 8,46%, što ne dajenikakve šanse za spontanu sanaciju navedenih pojava. Podaci o povremenojrekreaciji kod 50,71% do 68,61% maturanata, nisu dovoljno pouzdani kaomogućnost za nadoknadu potreba i korekciju napred navedenih loših pojava.Posebno opominje podatak ankete o 14,65% onih koji su bez učešća u sportu irekreaciji, a neki čak negiraju potrebu fizičke aktivnosti. Ako je za utehu, 18,61%do 22,54% se izjašnjava da ima hobi sa fizičkim naprezanjem. Sve prisutnijepojave automatizacije, mehanizacije i tim uslovljene hipodinamije usvakodnevnom životu, na radu, u školi, igri i zabavi, za ovu “sedeću” omladinu,pruža minimalnu šansu za formiranje reakcija i mehanizma i razvoj sposobnosti odbitnog značaja po zdravlje i kvalitet života. Ako je kretanje odlika života,hipodinamija i “mlitavost” je zabrinjavajuća stvarnost adolescenata, koji sadaformiraju zdravlje i sve svoje sposobnosti za ceo život.35

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...
Program rada Zavod za studente.pdf - Skupština Kantona Sarajevo