Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Neka mesec oktobar bude

Neka mesec oktobar bude naš mesec zdravljaMila PaunićZZZZ studenata BeogradCilj rada je promocija zdravih životnih stilova među studentima iuniverzititskim osobljem.Metod rada: U okviru svojih preventivnih aktivnosti, Služba za preventivnumedicinu, uz podršku Odeljenja osnovne zdravstvene zaštite, Službe za mentalnozdravlje i Odeljenja za ginekologiju i akušerstvo, napravila je šemu zdravstvenovaspitnih aktivnosti namenjenih studentima a povodom proglašavanja specijalnogdogađaja - meseca oktobra, nazvanog MESEC ZDRAVLJA..PRVA nedelja: multikulturna nedelja:- kontrola krvnog pritiska, kontrola krvne slike i glikemije,- Početak škole (pokreta) odvikavanja od pušenja- kontrola telesne težineDRUGA nedelja:- upoznavanje studenata (pre svega brucoša) sa sadržajimau Zavodu, sa službama i osobljem,- emitovanje edukativnih videokaseta na internoj televiziji- imunizacija protiv gripaTREĆA nedelja: nedelja borbe protiv:- bolesti dojke- poremećaja ishrane- depresije i sve to uz ORGANIZOVANJE OKRUGLIHSTOLOVA- izbor kontracepcije i planiranje porodiceČETVRTA nedelja: "otvorena vrata" za roditelje- porodično prosvećivanje- kako otvoreno pričati sa svojom decom o seksu- veštine komuniciranja- poseta savetovalištu za SIDU uz poruku: "nauči dakoristiš kondom"Verujemo da će ova ideja, o oktobru - mesecu zdravlja, biti podržana i odnaših studenata, uz želju i nadu da nam se pidruži i uključi što veći broj studenatavolontera, kao i osoblja, lekara i drugih stručnjaka i van našeg Zavoda.26

Doprinos vaspitanja za zdravlje mladih bezbednom ponašanjuvezanom za SIDUMatijević DušankaGZZZZ BeogradCilj rada bio je ispitivanje eventualne povezanosti “opšte brige za zdravlje”mladih i njihovog bezbednog ponašanja vezanog za SIDU. Pod “opštom brigom zazdravlje” podrazumevalo se “sprovođenje aktivnosti koje doprinose očuvanju iunapređenju sopstvenog zdravlja, zdravlja svojih bližnjih i svoje okoline”.Pošlo se od hipoteze da će opšta pozitivna orijentacija ka zdravlju mladih,ukoliko postoji, imati za posledicu i njihovo bezbedno ponašanje vezano za SIDU.Istraživanjem je obuhvaćeno 207 učenika starosti 14-15 godina (VIII razredosnovne škole) i 501 učenik (17-18 god.) završnih razreda srednje škole uBeogradu.Postojala je pozitivna linearna korelacija između “opšte brige za zdravlje” ibezbednog ponašanja vezanog za SIDU kod mladih oba uzrasta, više izražena kodosmaka (0.307) nego kod srednjoškolaca (0.170).Povezanost posmatranih varijabli potvrđena je i multiplom regresionomanalizom kod osmaka gde je “opšta briga za zdravlje” imala direktan uticaj nabezbedno ponašanje vezano za SIDU (0.220; p=0.002). Kod srednjoškolaca, ovavarijabla nije predstavljala direktnu determinantu bezbednog ponašanja, kao kodosmaka, ali mu je davala određeni pozitivni doprinos.Dobijeni rezultati, osim što potvrđuju pretpostavku da će bezbednoponašanje vezano za SIDU u većoj meri biti izraženo kod mladih kod kojih postojijedan opšti pozitivan pristup zdravlju, ujedno impliciraju i značaj sveobuhvatnogvaspitanja za zdravlje mladih.27

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...