Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Ramipril u monoterapiji

Ramipril u monoterapiji esencijalne hipertenzije kod studenataOlga Prelić, D.Kojičić, D.Jovanović, I.Ristić, D.Stanišić, M.Popović,P.Petrović, I.Dilparić, J.Mirković, V.JanoševZZZZ studenata Beograd, Jugohemija, HoechstRamipril (Tritace), kardioprotektivni, nefroprotektivni i vaskuloprotektivniinhibitor konvertirajućeg enzima, uspešno kontroliše krvni pritisak (KP)snižavajući insulinsku rezistenciju i asocirane kardiovaskularne faktore rizika(FR), a dovodi i do regresije hipertrofije leve komore (HVS), poboljšanja funkcijebubrega i štiti funkciju endotela. Cilj ove studije bio je da proceni ulogu,efikasnost i mesto Ramiprila u monoterapiji blage (5), umerene (12), teške (4) ivrlo teške (2) esencijalne hipertenzije (EH) kod 23 studenata (s), starosti od 20-27godina (22m=1ž). Asocirani FR su bili: hiperlipoproteinemija u 6s, gojaznost u 8s,fizička neaktivnost u 19s, familijarna agregacija u 6s i pušenje u 2s. Promene naFundus oculi (FO) su bile: spazam arteriola u 2s, KW-I u 2s i Fundus hypertonicusmalignus u 1s. HVS bila je u 5s. Ova studija obuhvatala je anamnezu, fizičkipregled, merenje KP, pulsa, ECG, ECHO, laboratorijske (L) i biohemijske (B)analize, holesterol (H) i trigliceridi (TG), pre i posle 9 nedelja monoterapijeRamiprilom srednjom dnevnom dozom od 2,56±1,52 mg.Rezultati: SKP se snizio statistički značajno od 152,8±13,2mmHg na133,23±10,28mm g, a DKP od 101,0±810,6mmHg na 83,23±7,65mmHg0,01: trombociti (219± 28,44-228,57±37,57), Er(4,86±0,53-4,72±0,48), Hb(153,45±12,1-153,9±11), Le (6,11±1,25-6,51±2,1), glukosa (4,66±1,47-4,26±0,65mmol/l), urea ( 5,11±1,17-3,91±2,36), ukupni H (5,04±1,08-5,54±0,91),trigliceridi (1,06±0,28-0,8(0,22mmol/l), fibrinogen (3,3(1,27-2,77(0,84g/l),bilirubin ukupni (16,2(0,99-16,55(2,45mmol/l), SGOT (16,215,65-19,717,34 ij/l),SGPT(18,28(13,0-22,42(10,34ij/l). Samo 2s su imala male sporedne efekteprolaznog karaktera kao kašalj, lak umor u nogama za nekoliko dana.Ramipril, kao ACE inhibitor, dat u malim dozama ima dobarantihipertenzivni i kardioprotektivni efekat, a minimalne sporedne efekte.178

Aterogeni faktori rizika kod studenata-pokazatelji stila života,zdravstvenog stanja izdravstvenih potreba-koreni u detinjstvu iadolescentnom periodu-posledice u kasnijem adultnom perioduOlga Prelić, D.Ilić, D.Popović, J.Mirković, V.Janošev, B.Birovljev,J.Čurda-Potić, D.Radojević, G.Milosavljević, S.Pelemiš, Z.Vulić, V.Mašić,R.Prcović, Z.Gavrilović, S.Nikolić, S.NišićZZZZ studenata BeogradPoslednjih godina smrtnost od ishemičnih bolesti srca, u osoba mlađih od30g. života, se povećao na 15-20%. Kako ateroskleroza počinje u najranijemdetinjstvu, a simptomi nisu prisutni dok se ne desi približno 75%stenoze(G.Olsson), period studentskog života je jedan od ranijih kada ima smislaintervenisati. Studentska populacija, specifična po uzrastu, poreklu iz različitihgeografskih i socijalnih sredina, po socijalnim uslovima života i rada, veoma jevulnerabilna i sa dolaskom na studije u Beograd naglo menja životnu sredinu,navike (jako slana hrana u studentskoj menzi ili neadekvatna suva hrana bogataholesterolom, fizička neaktivnost) i ima problem adaptacije na novu sredinu koji semanifestuje stresom, preteranim pušenjem, gojaznošću, hiperholesterolemijom,uzimanjem alkohola...Počev od 1973.g. u Zavodu se obavljaju sistematski pregledi I i III godinestudenata koji pružaju uvid u faktore rizika i zdravstveno stanje studenata. Sobzirom na specifične karakteristike studentske populacije vezane za njihov uzrast,socijalne uslove života i rada, stepen osetljivosti na faktore rizika (FR) koji imajuuticaja na zdravlje, cilj nam je bio da ih analiziramo kao značajan zdravstveniproblem u ovoj ranijoj populacionoj dobi-u opštoj populaciji sistematskipregledanih studenata 5574(28889m+2685ž), I i IIIg., starosti od 18-26g., školske1991/92, i utičemo na njihovo otklanjanje programom interventnih mera-usporimorazvoj ateroskleroze i njenih komplikacija i tako smanjimo radnu nesposobnost,invalidnost i smrtnost u kasnijem životu. Nađena je značajna zastupljenostaterogenih FR: hipertenzija -7,25%(10,94%m, 3,2ž),gojaznost(BMI)-12,46%(19,02%m, 5,4%ž), u odnosu na način ishrane(QI)gojaznost je najviše zastupljena kod studenata koji se hrane suvomhranom(13,04%)-dva puta više nego u studentskoj menzi(6,55%) i tri puta višenego kod kuće(3,75%), puls >80-3,04%, Ig.-2,57%(3,25%m, 1,9ž),IIIg.-3,5%(4,55%m, 2,45ž), nepravilna ishrana(suva hrana)-3,96%,Ig.-2,68%(2,61%m, 2,76%ž), IIIg.-5,24%(3,94%m, 6,55%ž),alkohol-1,32%,Ig.-1,26%(1,86%m, 0,66%ž), IIIg.-1,38%(2,27%m, 0,5ž),pušenje-12,51%, Ig.-11,56%(14,91%m, 8,22%ž), IIIg.-13,46%(16,27%m,10,66%ž), fizička neaktivnost-33,44%, Ig.-27,83%(20,36%m, 35,31%ž),IIIg.-39,06%(25,81%m, 52,31%ž). FR su u porastu sa godinama života.Interventne mere-u smislu zdravog stila života u savetovalištu za ishranu ikardiološkoj ambulanti, program razvojnih i korektivnih vežbi u odeljku fizikalneterapije u Zavodu, provera kvaliteta hrane u studentskim menzama...179

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...