ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

124 Automatisk gearkasse

Manuelt gearskift på multifunktionsrattet

Omskiften til manuelt gearskifte

Fig. 129 Multifunktionsrat: manuelt

gearskifte

– Gearvælgeren trykkes ud af D position og til højre. Efter omskiftningen vises

det aktuelle gear på displayet.

Et skift til et højere gear

– Tryk højre vippekontakt + ⇒ Fig. 129 mod multifunktionsrattet.

Skift til et lavere gear

– Tryk venstre vippekontakt - ⇒ Fig. 129 mod multifunktionsrattet.

Midlertidig skift til manuelt gearskift

– Hvis gearvælgeren er i position D eller S, tryk venstre vippekontakt - eller højre

vippekontakt + til multifunktionsrattet.

– Hvis vippekontakterne - eller + ikke aktiveres i et stykke tid, deaktiveres det

manuelle gearskift. Det midlertidige skift til manuelt gearskift kan du også selv

deaktivere ved at trykke højre vippekontakt + i mere end 1 sekund.


Nødprogram

I tilfælde af funktionsforstyrrelser findes der et nødprogram.

Ved fejl i gearkasseelektronikken arbejder gearkassen i et tilsvarende nødprogram.

Dette vises ved at alle displayets segmenter lyser op eller slukkes.

En funktionsforstyrrelse kan give sig udslag som følger:

● Gearkassen skifter kun i bestemte køretrin.

● Bakgearet R kan ikke anvendes.

● Det manuelle gearskifteprogram (Tiptronic) er frakoblet i nøddrift.

Anvisning

Når gearkassen har skiftet om til nøddrift, skal man kontakte et autoriseret værksted

så hurtigt som muligt for at få rettet fejlen.


Nødåbning af gearvælger (DSG)

Fig. 130 Gearvælger-nødåbning

Hvis strømforsyningen afbrydes (f.eks. afladet batteri, defekt sikring) eller gearvælgerspærringen

er defekt, er det ikke muligt at skifte gearstangen fra position

P på normal vis og bilen kan ikke bevæges. Gearstangen skal nødåbnes.

– Træk håndbremsen.

– Tag fat i gearvælger-afdækningen ved pilene A og træk den forsigtigt opad

⇒ Fig. 130.

– Åbn afdækningen også på en anden side.

– Tryk med en finger den gule plastdel i pilens retning B .

– Tryk samtidigt spærretasten i gearvælgerens greb og sæt armen i position N

(indstilles gearvælgeren igen il pos. P, spærres den igen).

More magazines by this user
Similar magazines