ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

64 Lys og udsyn

PAS PÅ

● Fejlfrie viskerblade er absolut nødvendige for klart udsyn og sikker kørsel

⇒ Side 65.

● Anvend ikke sprinkleranlægget ved lave temperaturer, uden at forruden

først er blevet opvarmet. Sprinklervæsken kan ellers fryse fast på forruden og

begrænse udsynet.

● Regnsensoren fungerer kun som assistent. Føreren fritages ikke fra pligten

til manuelt at indstille rudeviskerens funktion efter sigtbarheden.

FORSIGTIG

● Ved lave temperaturer og om vinteren skal man før kørslen, eller før tændingen

tilkobles, kontrollere at rudeviskerbladene ikke er frosset fast. Hvis rudeviskerne

tændes selv om de er frosset fast, kan både rudeviskerbladene samt rudeviskermotoren

blive beskadiget!

● Hvis tændingen frakobles, mens rudeviskerne er aktiveret, visker rudeviskerne

ved næste tilkobling af tændingen videre i samme modus. Rudeviskerne kan ved

lave temperaturer fryse fast i tiden mellem frakoblingen og den næste tilkobling

af tændingen.

● Fastfrosne rudeviskerblade skal løsnes forsigtigt fra for- og bagruden.

● Fjern sne og is fra rudeviskerne før kørslen.

Anvisning

● Hvis langsom 2 ⇒ Fig. 51 eller hurtig 3 viskerfunktion er valgt , og bilens hastighed

falder til under 4 km/t, bliver der automatisk skiftet ned i det næstnederste

viskertrin. Ved forhøjelse af hastigheden til over 8 km/t bliver der igen skiftet

op til det foregående viskertrin.

● Ved genstande på forruden forsøger vinduesviskerne at fjerne dem. Hvis forhindringen

stadig blokerer viskeren og for at undgå at viskeren tager skade standses

viskeren automatisk efter 5 forsøg på at fjerne forhindringen. Fjern genstanden

og tænd rudeviskeren på ny.

● Forrudens sprinklerdyser opvarmes ved kørende motor og en udendørstemperatur

på mindre end +10 °C.

● Sprinklerbeholderens indhold er 3 liter. Ved biler med et forlygtesprinkleranlæg

er indholdet 5,5 liter. Ved modeller med parkeringsvarme ligger indholdet af

viskervandsbeholderen på 4,5 liter.


Automatisk bagrudevisker (Combi)

Hvis viskerhåndtaget er på position 2 ⇒ Fig. 51 eller 3 sker der ved en hastighed

på mere end 5 km/t for hver 30 sekunder eller 10 sekunder en viskning af bagruden.

Ved aktiv regnsensor (armen på position 1 ) er funktionen kun aktiv, når forrudeviseren

arbejder konstant (ingen intervalfunktion).

Aktivering/deaktivering

Den automatiske bagrudeviskers funktion aktiveres/deaktivers på informationsdisplayet

i menuen:

■ Settings (indstillinger)

■ Lights & Vision (Lys & Syn)

■ Rear wiper (bagrudevisker)

Anvisning

Funktionen automatisk bagrudevisker gælder kun for Combi-modeller, der er udstyret

med et informationsdisplay. Funktionen er aktiveret på fabrikken.

Alterativ hvileposition for bagrudevisker (Combi)

Efter hver anden slukning af motoren vippes viskerbladet på bagrudeviskeren.

Dette øger viskrebladets levetid.

Aktivering/deaktivering

– Tilkobl tændingen.

– Tryk i løbet af 5 sekunder fem gange efter hinanden betjeningsarmen i position

6 ⇒ Fig. 51

– Slå tændingen fra. Efter at tændingen er slået til aktiveres eller deaktiveres viskerarmens

alternative hvileposition.


Forlygtesprinkleranlæg

Forlygterne rengøres efter den første og hver femte sprinkling af forruden, når

nær- eller fjernlyset er tændt, og rudeviskerarmen er blevet holdt i position 5

⇒ Fig. 51 ca. 1 sekund.

Sprinklerdyserne presses derved ud af støddæmperen af vandtrykket. £

More magazines by this user
Similar magazines