ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

Panorama-skydetag (Combi)

Introduktion

Panorama-skydetaget med elektrisk solgardin kan kun betjenes med drejeknappen,

når tændingen er slået til ⇒ Fig. 31. Drejekontakten har flere positioner.

Når tændingen frakobles, kan panorama-skydeknappen stadig åbnes, lukkes og

vippes op i ca. 10 minutter. Så snart en af de forreste døre åbnes, kan panoramaskydetaget

og solgardinet ikke længere betjenes.

Åbning og opvipning af panorma-skydetaget

Komfortstilling

– Drej knappen i position C ⇒ Fig. 31.

Delvis åbning

– Drej knappen i en position i område D .

Hel åbning

Fig. 31 Drejeknap til panorma-skydetag

– Drej knappen i position B og hold den i denne position (fjedret stilling).

Udvipning og lukning

– For at vippe ud trykkes kontakten på udsparingen i retning tag.

– For at lukke trækkes kontakten ned- og fremad ved fordybningen.

Når panorama-skydetaget befinder ssig i komfortposition, mindskes vindstøj-intensiteten.


FORSIGTIG

Før taget åbnes om vinteren, skal man fjerne eventuelle isdannelser og sne fra

panorama-soltaget, for at undgå en beskadigelse af aktiveringsmekanismen.

Lukning af panorama-skydetag

Lukning

– Drej knappen i position A ⇒ Fig. 31.

kraftbegrænsning

Det elektriske panorama-skydetag er udstyret med en kraftbegrænsning. Hvis panorma-skydetaget

ikke kan lukkes pga. en forhindring (f.eks. is), stopper det og

kører et par centimeter tilbage. Panorama-skydetaget kan lukkes helt uden kraftbegrænsningen

ved at trække i udsparingen på kontakten nedad og fremad til

anorma-skydetaget er helt lukket ⇒ .

PAS PÅ

Panorma-skydetaget skal lukkes forsigtigt - fare for uheld!

Åbning og lukning af solgardin

Fig. 32 Taster til solgardin

Du kan åbne eller lukke solgardinet separat med knapperne ⇒ Fig. 32.

Åbning

– Tryk kort på tasten E ⇒ Fig. 32 for at åbne det helt.

Åbning og låsning

– For at åbne til en ønsket position trykkes tasten E og den holdes nede. Når

knappen slippes, standser åbningsbevægelsen. £

Betjening Sikkerhed Kørselsanvisning Betjeningsanvisning Hjælp ved havari Tekniske data

49

More magazines by this user
Similar magazines