ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

26 Instrumenter og kontrollamper

Som et ekstra advarselssignal høres et tredobbelt akustisk signal.

Er det under de givne betingelser ikke muligt at påfylde motorolie må kørslen ikke

fortsættes. Stop motoren og søg faglig assistance på et autoriseret værksted, da

motoren ellers kan tage alvorligt skade..

Kør ikke videre hvis kontrollampen lyser, også selv om oliemængden er i orden.

Lad heller ikke motoren køre i tomgang. Søg assistance på det nærmeste autoriserede

værksted.

På informationsdisplayet vises følgende tekst:

Oil Pressure: Engine off! Owner's manual! (Olietryk: Motor fra! Instruktionsbog!)

PAS PÅ

● Hvis bilen skal standses af tekniske årsager, skal bilen parkeres i sikker afstand

fra trafikken, motoren skal frakobles, og havariblinkanlægget tilkobles .

● Den røde olietrykskontrollampe angiver ikke olieniveauet! Derfor skal

olieniveauet kontrolleres regelmæssigt, helst hver gang bilen tankes op.

Motorolieniveau

Kontrollampe lyser

I tilfælde af at kontrollampen lyser, er oliemængden sandsynligvis for lav. Kontroller

hurtigst muligt olieniveauet og fyld op hvis nødvendigt ⇒ Side 196.

Som et ekstra advarselssignal høres et bip.

På informationsdisplayet vises følgende tekst:

Check oil level! (Kontroller olieniveau!)

Åbnes motorhjelmen mere end 30 sekunder, slukker kontrollampen. Hvis der ikke

påfyldes motorolie, lyser kontrollampen efter ca. 100 km igen..

Kontrollampen blinker

Hvis der forekommer en fejl i motorolieniveausensoren, bliver dette desuden vist

efter at tændingen tilkobles, ved et akustisk signal og kontrollampen lyser op adskillige

gange.

1) På biler med informationsdisplay lyser kontrollampen normalt ikke efter tilkobling af tændingen.

Den lyser kun, når kølervæsketemperaturen er for høj eller når kølervæskeniveauet er for lavt.

Motoren skal omgående kontrolleres på et autoriseret værksted.

På informationsdisplayet vises følgende tekst:

Oil sensor: Workshop! (Oliesensor: værksted!)

Kontrol af motorelektronikken (benzinmotor)

Kontrollampen (Electronic Power Control) lyser nogle sekunder, når tændingen

tilkobles.

Hvis kontrollampe ikke slukker eller lyser efter motoren startes, foreligger der

en fejl i motorstyringen. Et program i motorstyreenheden gør det muligt at fortsætte

kørslen forsigtigt til det nærmeste autoriserede værksted.

Forglødningsanlæg (dieselmotor)

Ved kold motor lyser kontrollampen ved tilkobling af tænding (forglødeposition)

2 ⇒ Side 105. Efter kontrollampen slukker skal motoren startes.

Ved en driftsvarm motor eller ved udendørstemperaturer over +5° C lyser forglødekontrollampen

op i ca. 1 sekund. Dette betyder, at man kan starte motoren med

det samme.

Lyser kontrollampen ikke eller lyser den konstant, foreligger der en fejl i forgløædeanlægget,

søg snarest mulig hjælp på et autoriseret værksted.

Hvis kontrollampen begynder at blinke under kørsel, foreligger der en fejl i motorstyringen.

Et program i motorstyreenheden gør det muligt at fortsætte kørslen

forsigtigt til det nærmeste autoriserede værksted.


Kølervæsketemperatur/kølervæskeniveau

Kontrollampen lyser nogle sekunder, når tændingen tilkobles 1) .

Hvis ikke kontrollampen slukker eller hvis den begynder at blinke under kørsel,

betyder det at kølervæsketemperaturen er for høj eller at kølervæskeniveauet er

for lavt.

Som et ekstra advarselssignal høres tre bip-lyde. £

More magazines by this user
Similar magazines