ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

48 Åbning og låsning

Når soltaget åbnes, åbnes samtidig skærmen, som beskytter mod solstråling.

FORSIGTIG

Før taget åbnes om vinteren, skal man fjerne eventuelle isdannelser og sne fra

skyde-/soltaget, for at undgå en beskadigelse af aktiveringsmekanismen.

Lukning

Lukning/låsning af skyde-/soltaget

– Drej knappen i position A ⇒ Fig. 29.

Sikkerhedslåsning

Det elektriske skyde-/soltag er udstyret med en kraftbegrænsning. Når en forhindring

(f.eks. is) forhindrer at taget lukker, stopper det og åbner fuldstændig. Skyde-/soltaget

kan lukkes helt uden krftbegrænsningen, når knappen er i position

A ⇒ Fig. 29 trykkes fremad, indtil skyde-/soltaget er fuldstændig lukket ⇒ .

PAS PÅ

Skyde-/soltaget skal lukkes forsigtigt - fare for uheld!

Komfortbetjening

Et åbent skyde-/soltag kan også lukkes udefra.

– Hold låsetasten på radio-fjernbetjeningen nede eller hold nøglen i førerdørens

låsecylinder i låseposition eller ved systemet KESSY hold en finger på sensoren

1 ⇒ Fig. 14 til skyde-/soltaget er lukket ⇒ .

Når nøglen eller låseknappen slippes, standser bevægelsen.

PAS PÅ

Skyde-/soltaget skal lukkes forsigtigt - fare for uheld! Ved komfortlukning virker

kraftbegrænsningen ikke.

Elektrisk skyde-/soltag

Hvis sollyset er tilstrækkelig stærkt, leverer solcellerne på skyde-soltaget strøm til

friskluftblæseren. Yderligere oplysninger ⇒ Side 99.


Skyde-soltagets betjening svarer til den af et normalt skydetag.

Nødbetjening

Fig. 30 Udsnit i tagstoffet / nøglepunkt:

Ved et defekt anlæg kan skyde-/soltaget lukkes eller åbnes manuelt. Nødbetjeningen

af soltaget sidder afhængigt af bilens udstyr under afdækningen for det

elektriske drev, eller under brilleopbevaringsrummet ⇒ Fig. 30 - til venstre.

– Åbn brilleopbevaringsrummet ⇒ Side 90.

– Sæt en ca. 5 mm bred skruetrækker forsigtigt ind i slidsen på de steder, der er

vist med pil ⇒ Fig. 30 - til venstre.

– Klap forsigtigt afdækningen eller brilleopbevaringsrummet nedad ved at trykke

let og dreje skruetrækkeren.

– Stik en indvendig sekskantnøgle, str. 4, til anslag ind i åbningen ved pilens position

⇒ Fig. 30 - til højre, og luk eller åbn soltaget.

– Afdækningen eller brilleopbevaringsrummet monteres igen, ved at du først

isætter plasttappene og derefter trykker hele enheden opad.

– Fejlen skal fjernes på et autoriseret værksted

Anvisning

Efter hver nødbetjening skal skyde-/soltaget bringes tilbage i udgangsposition.

Derfor skal drejeknappen stilles i kontaktposition A ⇒ Fig. 29 og trykkes i ca. 10

sekunder.

More magazines by this user
Similar magazines