ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

28 Instrumenter og kontrollamper

Gearvælgerspærre / Start (system KESSY)

Hvis den grønne kontrollampe lyser, træd på bremsen. Dette er nødvendigt for

at kunne skifte gearstangen ud af P eller N positionen.

Yderligere anvisninger til vælgerarmspærre ⇒ Side 122.

Ved biler med systemet KESSY lyser kontrollampen , hvis du ved start af motoren

ikke træder på bremsepedalen.

Yderligere oplysninger ⇒ Side 110.

Dæktryk

Kontrollampen lyser, hvis der forekommer et væsentligt fald af dæktrykket i et

af dækkene. Nedsæt hastigheden, kontroller og korriger hurtigst muligt dæktrykket

i alle dæk ⇒ Side 205.

Ved blinkende kontrollampe foreligger der en systemfejl. Søg fagværksted for at

rette fejlen.

Yderligere anvisninger til dæktrykkontrolsystemet ⇒ Side 178.

PAS PÅ

● Ved lysende kontrollampe sættes hastigheden straks ned og kraftige

rat- og bremsemanøvrer undgås. Næste gang det er muligt, skal man straks

standse og kontrollere dækkene og deres tryk.

● Ved bestemte betingelser (f.eks. sportslig kørsel, vinterkørsel eller ved

kørsel på ujævne veje) kan kontrollampen blive tændt med forsinkelse eller

slet ikke lyse.

Anvisning

Hvis batteriet har været frakoblet, lyser kontrollampen efter tilkobling af tændingen.

Kontrollampen skal slukke efter tilbagelægning af en kort strækning.

Antiblokeringssystem (ABS)

Kontrollampe viser ABS systemets funktionsdygtighed.

Kontrollampen lyser nogle sekunder efter tændingen tilkobles eller i løbet af starten.

Lampen slukker, efter at en automatisk kontrol er foretaget.Fejl i ABS

Når kontrollampen ikke tænder indenfor et par sekunder efter tilkobling af

tændingen, eller hvis den overhovedet ikke lyser, eller lyser under kørslen, er anlægget

ikke i orden. Bilen bliver kun bremset med det normale bremseanlæg. Opsøg

snarest muligt et fagværksted og tilpas din kørsel, da du ikke kender den nøjagtige

skadesomfang.

Yderligere anvisninger til ABS ⇒ Side 171, Antiblokeringssystem (ABS).

Fejl i hele bremseanlægget

Hvis ABS-kontrollampen lyser op sammen med bremseanlæggets kontrollampe

(ved løsnet håndbremse), er det ikke kun ABS systemet men også en anden del

af bremseanlægget som er defekt ⇒ .

PAS PÅ

● I tilfælde af at bremseanlæggets kontrollampe lyser op sammen med

ABS-kontrollampen , skal man straks stoppe bilen og kontrollere bremsevæskeniveauet

i beholderen ⇒ Side 199, Bremsevæske. Hvis niveauet er faldet

til under MIN-markeringen, må man ikke køre videre - fare for uheld! Søg assistance

af en fagmand.

● Ved åbning af motorhjelmen og kontrol af bremsevæskeniveauet skal man

være opmærksom på anvisningerne ⇒ Side 193, Arbejde i motorrummet.

● Hvis bremsevæskeniveauet er i orden, er der svigt i ABS-systemets reguleringsfunktion.

Baghjulene kan da blokere meget hurtigt, når der bremses.

Dette kan medføre at bilens agterende bryder ud - fare for uheld!! Der skal køres

forsigtigt til det nærmeste autoriseret værksted for at få fejlen rettet.

Motorhjelm

Kontrollampen lyser når motorhjelmen er låst op. Hvis motorhjelmen frigives

under kørslen, lyser kontrollampen og der lyder et akustisk signal.

Kontrollampen lyser også ved frakoblet tænding. Denne kontrollampe lyser i

maks. 5 minutter.

I biler med informationsdisplay erstattes denne kontrollampe med et bilsymbol.

More magazines by this user
Similar magazines