ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

202 Kontrol og påfyldning

Vinterdrift

Batteriet bliver ekstra belastet om vinteren. Desuden har det ved lave temperaturer

kun en del af den startydelse, som det har ved normale temperaturer.

Et afladet batteri kan fryse allerede ved temperaturer knap under 0 °C.

Det anbefales derfor at lade batteriet kontrollere inden vinteren og om nødvendigt

oplade hos en autoriseret ŠKODA-servicepartner.

PAS PÅ

Oplad aldrig et frosset eller optøet batteri - eksplosions- og ætsningsfare. Udskift

et frosset batteri.

Opladning af batteri

Et opladet batteri er en forudsætning for at bilen nemt kan startes.

– Bemærk advarselsanvisning ⇒ i Generelle informationer på side 200 og

⇒ .

– Slå tændingen og alle strømforbrugere fra.

– Kun ved “lynopladning“: Klem begge tilslutningskabler fra (først “minus“, dernæst

“plus“).

– Tilslut ladeapparatets polklemmer til batteripolen (rød = “plus“, sort = “minus“).

– Først nu tilsluttes ladeapparatets netkabel til stikdåsen og apparatet tændes.

– Efter opladningen: Sluk ladeapparatet og tag netkablet ud af stikdåsen.

– Fjern først ladeapparatets polklemmer.

– Sæt hvis nødvendigt tilslutningskablerne på batteriet igen (først “minus“, dernæst

“plus“).

Ved opladning med ringe strømstyrke (f.eks. med en hjemmelader) er det normalt

ikke nødvendigt at tage tilslutningskablet af batteriet. I begge tilfælde skal man

følge den vejledning, ladeapparatets producent giver.

Til en fuldstændig opladning af batteriet skal der indstilles på en ladestrøm på 0,1

af batterikapaciteten (eller lavere).

Før opladning med høj strømstyrke, den såkaldte “lynopladning“, skal begge tilslutningskabler

være frakoblet.

“Lynopladning“ af et batteri er farlig ⇒ i Generelle informationer på side 200.

Det kræver et specielt ladeapparat og fagkendskab. Vi anbefaler en hurtig opladning

af bilens batteri på et autoriseret værksted.

Et afladet batteri kan fryse allerede ved temperaturer en smule under 0 °C ⇒ .

Det anbefales ikke at benytte et optøet batteri, idet batterihuset kan være blevet

ridset pga. isdannelse, og derved kan der flyde batterisyre ud af batteriet.

Ved opladning skal batteriets propper ikke åbnes.

PAS PÅ

● Oplad aldrig et frosset eller optøet batteri - eksplosions- og ætsningsfare.

Udskift et frosset batteri.

● Oplad aldrig et batteri med for lavt elektrolytniveau - fare for eksplosion

og ætsninger.

FORSIGTIG

Ved modeller med system “START-STOP“ må ladeapparatets polklemme ikke tilsluttes

direkte til batteriets minuspol, men kun på motorstellet ⇒ Fig. 194.

Fra- eller tilkobling af batteri

Efter frakobling og tilkobling på ny af batteriet er følgende funktioner ude af drift,

eller kan ikke længere betjenes uden problemer:

Funktion Idrifttagning

Elektriske rudeoptræk (funktionsforstyrrelser)

Autoradio eller radio-navigationssystem - indtast

kodenummer

⇒ Side 47

Indstilling af ur ⇒ Side 13

Multifunktionsangiverens information er slettet

se brugsanvisningen til autoradio

eller radio-navigationssystem

⇒ Side 14

Det anbefales at få bilen efterset hos en autoriseret ŠKODA-servicepartner, således

at alle de elektriske systemers funktionsdygtighed garanteres.

More magazines by this user
Similar magazines