ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

194 Kontrol og påfyldning

PAS PÅ

● Motorhjelmen må aldrig åbnes, hvis man kan se, at der kommer damp eller

kølervæske ud af motorrummet - skoldningsfare! Man skal vente, indtil der ikke

længere kommer damp eller kølervæske ud.

● Stop motoren og tag tændingsnøglen ud af låsen.

● Træk håndbremsen.

● På vogne med manuel gearkasse skal vognen sættes i frigear, ved vogne

med automatisk gearkasse sættes gearstangen i P position.

● Lad motoren køle af.

● Hold børn langt væk fra motorrummet.

● De varme motordele må ikke berøres - forbrændingsfare!

● Spild aldrig væsker ud over den varme motor. Disse væsker (f.eks. kølemidlet

i kølervæsken) kan antændes!

● Undgå kortslutninger i det elektriske anlæg - specielt på batteriet.

● Berør aldrig kølerventilatoren så længe motoren er varm. Ventilatoren kan

pludselig gå i gang!

● Åben aldrig kølevæskeekspansionsbeholderens dæksel, så længe motoren

er varm. Kølesystemet står under tryk!

● Ved åbning af kølevæskeekspansionsbeholderens dæksel skal det tildækkes

med en stor klud, for således at beskytte ansigt, hænder og arme fra varm

damp eller varm kølevæske.

● Læg ikke genstande, som f.eks. klude og værktøj, i motorrummet.

● Hvis der skal foretages arbejder under bilen, skal den sikres så den ikke

kan rulle væk, og støttes med egnede bukke, donkraften er ikke tilstrækkelig

- fare for kvæstelser!

PAS PÅ (fortsættelse)

● I tilfælde af at motoren skal testes, mens den er i gang, eksisterer der

yderligere farer, på grund af drejende dele (f.eks. kilerem, generator, kølerventilator)

og pga. højspændingstændingsanlægget. Vær endvidere opmærksom

på følgende.

– Tændingsanlæggets elektriske ledninger må aldrig berøres.

– Du skal absolut undgå, at der kommer f. eks. smykker, løse klædningsstykker

eller langt hår i motorens drejende dele- livsfare! Du bør derfor

først tage smykkerne af, sætte håret op og iføre dig tætsiddende påklædning.

● Når det er nødvendigt at udføre arbejde i brændstofsystemet eller på det

elektriske anlæg skal man desuden være opmærksom på følgende advarsler.

– Adskil altid bilens batteri fra ledningsnettet.

– Ryg ikke.

– Arbejd aldrig i nærheden af åben ild.

– Hav altid en ildslukker parat.

FORSIGTIG

Vær ved påfyldning af væsker opmærksom på, at væskerne under ingen omstændigheder

bliver forvekslet. Ellers kan der opstå alvorlige funktionsmangler og skader

på bilen!

More magazines by this user
Similar magazines