ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

Betjening ved hjælp af knapperne på viskerhåndtag og på

multifunktionsrattet

Fig. 6 Multifunktionsindikator: Betjeningselementer på viskerhåndtaget / betjeningselementer

på multifunktionsrattet.

Knap A ⇒ Fig. 6 og knap B sidder på viskerarmen. Skift og nulstilling på multifunktionsrattet

sker ved hjælp af fingerhjulet D ⇒ Fig. 6.

Valg af hukommelsen

– Ved et kort klik af tast B på viskerhåndtaget eller ved et kort klik af tast D på

multifunktionsrattet vælges den ønskede hukommelse.

Valg af funktioner ved hjælp af viskerhåndtaget

– Tryk vippeknappen A foroven eller forneden i mere end 0,5 sekunder. Derved

hentes de enkelte funktioner i multifunktionsindikatoren efter hinanden.

Valg af funktioner ved hjælp af multifunktionsrattet

– Ved at trykke på tast C hentes menuen i multifunktionsindikatoren.

– Drej fingerhjulet D op eller ned. Derved hentes de enkelte funktioner i multifunktionsindikatoren

efter hinanden.

Nulstilling af funktion

– Vælg den ønskede hukommelse.

– Tryk på knappen B eller knappen D i mere end 1 sekund.

Med tast B på viskerhåndtaget eller med tast D på multifunktionsrattet nulstilles

følgende værdier på den valgte hukommelse:

● gennemsnitligt brændstofforbrug,

● tilbagelagt strækning,

● gennemsnitlig hastighed,

● kørselstid.

Multifunktionsindikatoren kan kun betjenes ved tilkoblet tænding. Efter tilkobling

af tændingen vises de funktioner, som blev valgt sidst før frakoblingen.

Udendørstemperatur

Udendørstemperaturen vises på displayet når tændingen er koblet til.

Falder udendørstemperaturen til under +4°C, vises der et snefnugsymbol (advarselssignal

for glatis) og der lyder et advarselssignal. Efter at vippetasten A på viskerhåndtaget

⇒ Fig. 6 eller tast C på multifunktionsrattet ⇒ Fig. 6 er trykt, vises

den funktion, der er valgt sidst.

PAS PÅ

Regn ikke kun med angivelsen af udendørstemperaturen ved isbelægning.

Vær opmærksom på at advarsel om glatisdannelse kan udløses allerede ved

udendørstemperaturer på omkring +4°C!

Kørselstid

På displayet ses kørselstiden, som er gået, siden sidste gang lageret blev slettet.

Hvis kørselstiden skal måles fra et bestemt tidspunkt, skal du nulstille hukommelsen

på dette tidspunkt ved at trykke på knappen B på viskerhåndtaget ⇒ Fig. 6

eller fingerhjulet D på multifunktionsrattet ⇒ Fig. 6 i mere end 1 sekund.

Den maksimale indikationsværdi for begge hukommelser er 19 timer og 59 minutter.

99 timer og 59 minutter ved biler med et informationsdisplay. Overskrides

denne værdi, begynder indikationen fra 0 igen.

Aktuelt forbrug

Instrumenter og kontrollamper

På displayet vises det aktuelle brændstofforbrug i l/100 km. Ved hjælp af denne

angivelse kan man tilpasse kørselsadfærden til det ønskede brændstofforbrug.

Når bilen holder stille eller kører langsomt, vises brændstofforbruget i l/t.

Under kørslen aktualiseres den viste værdi hvert 0,5 sekund.

Betjening Sikkerhed Kørselsanvisning Betjeningsanvisning Hjælp ved havari Tekniske data

15

More magazines by this user
Similar magazines