LA CIVILISATION FRANÇAISE

tinread.usb.md

LA CIVILISATION FRANÇAISE

(s’) ajouter vt. - a (se) adăuga, a (se) anexaà l’égard de - faţă de, in ceea ce priveşteallure s.f. - mers, viteză; aspectapprentissage s.m. - ucenicie, învăţăturăapprofondissement s.m. - aprofundareart oratoire s.m. - artă oratoricăassigné, ~e adj. - alocat, atribuit, distribuitassorti, ~e adj. - asortat, îmbinat, potrivitbâtir vt. - a clădi, a construibrevet s.m. - brevet, diplomăbrillant, ~e adj. - strălucitor; remarcabilcantonné, ~e adj. - a cantona; a se limitacharte s.f. - cartă, lege, act, documentchef-lieu s.m. - reşedinţă, capitalăchoix s.m. - alegereclergé s.m. - preoţimecloisonnement s.m. - compartimentareconcilier vt. - a pune de acord, a împăcaconfondu, ~e adj. - amestecat, contopitcorps enseignant s.m. - corp de profesoriconsacrer vt. - a destina, a oferi, a destinadéchiffrement s.m. - descifraredécouverte s.f. - descoperiredichotomie s.f. - dihotomie, bifurcaredispenser vt. - a da, a distribuidorénavant adv.- de acum înainte, pe viitordroit s.m. - dreptéchelon s.m. - treaptă, gradécole confessionnelle s.f. - şcoală privatăcare se referă la o confesiunereligioasăélargissement s.m. - lărgire, mărireemployer vt. - a folosi, a utilizaencre s.f. - cernealăenluminures s.f. - litere ornamentateen matière de - privitor laenseignant s.m. - profesorêtre de ressort- a fi în competenţa cuivaêtre d’usage - a sta în obicei, a fi primitexigé, ~e adj. - cerut, necesitat, obligatgérer vt. - a administra, a conducegrâce à - graţie, mulţumităhausse s.f. - ridicare, mărire, sporirehebdomadaire adj. - săptămînalHébreu s.m. - evreu, ebraicinadéquation s.f. - nepotrivireinchangé, ~e adj. - neschimbatissu, ~e adj. - ieşit, provenitlaïcité s.f. - caracter laic (nereligios)missionnaire s.m. - misionar (care are misiuneade a propaga religia)modique adj. - modest, neînsemnatoptionnel, ~e adj. - la alegere, opţionaloutre prep. - în afară (de), în plus (de)parabole s.f. - parabolă, alegorie, pildăpar ailleurs - printre altelepar le biais - prin intermediulpeine perdue - degeaba, în zadarpersuasion s.f. - convingereprimauté s.f. - prioritateprise de conscience s.f. - conştientizareprospective adj. - dirijat spre viitorrattacher vt. - a alipi, a uni, a legarédiger vt. - a redacta, a formula în scrisréfléchir vi. - a oglindi, a reflectarejoindre vt. - a (se) uni, a trecerelever vt. - a ţine de, a relevaremettre en cause - a implica iarăşirenouveau s.m. - reînnoire, renaştererouleau s.m. - val, sulsusciter vt. - a suscita, a stîrni, a provocatablette de calcaire s.f. - tăbliţe de calcartaux s.m. - proporţie, taxă, contribuţietempérer vt. - a modera, a potoli, a domolitournant s.m. - cotiturătraduire vt. - a exprima, a reflecta, a redatraitant - care trateazăuniversitaire s.m.- profesor (la universitate)vaquer vi. - a se ocupa (de)vu adj. - considerat, apreciatCHAPITRE VIII. LA SCIENCE EN FRANCEAux XII -e et XIII -e siècles naissent les premières grandes universitésde l'Europe médiévale. En France, le renouveau de la vieintellectuelle et scientifique prend forme avec la création à Paris, par- 198 -