Untitled - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

Untitled - Jabatan Audit Negara

iii)

Khidmat Pengguna

Perkhidmatan pengguna perlu disediakan untuk kemudahan

pengguna yang datang ke hutan lipur. Jabatan menyedari

bahawa untuk memastikan pengunjung kembali melawat hutan

lipur ini, perkhidmatan yang terbaik mesti diberikan kepada setiap

pengunjung. Pemeriksaan Audit mendapati perkhidmatan

pengguna yang disediakan adalah seperti berikut:

a) Sejumlah 10,000 naskhah risalah hutan lipur telah dicetak

untuk menyebarkan maklumat, aktiviti hutan lipur,

kedudukan dan keistimewaan hutan lipur kepada seluruh

masyarakat. Jabatan juga telah menerbitkan sejumlah 3,000

naskhah buku panduan bertajuk Telok Bahang Forest Trail -

An Oldest Tropical Rain Forest In The Vicinity Of The City

Penang Malaysia yang mengandungi maklumat mengenai

setiap hentian menarik di sepanjang denai tersebut.

b) Kemudahan bermalam telah disediakan bagi aktiviti

perkhemahan, merentas denai hutan dan aktiviti

berkumpulan lain yang memerlukan pengguna bermalam di

situ. Dua tapak perkhemahan dan 4 denai hutan telah siap

dibuka untuk tujuan merentas denai.

c) Sejumlah 4 telefon awam telah disediakan sebagai

persediaan menghadapi sebarang kecemasan.

d) Dua bangunan bilik air telah disediakan. Bangunan pertama

mengandungi 3 unit tandas perempuan dan 2 unit tandas

lelaki. Bangunan kedua mengandungi 3 unit tandas

perempuan dan 3 unit tandas lelaki. Lawatan Audit

mendapati tandas tersebut berada dalam keadaan bersih

dan selesa digunakan.

105

More magazines by this user
Similar magazines