Untitled - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

Untitled - Jabatan Audit Negara

ii)

Pinjaman Kepada Perbadanan Bekalan Air Sdn. Bhd.

Baki pinjaman Perbadanan Bekalan Air Sdn. Bhd. pada akhir

tahun 2002 berjumlah RM326.97 juta. Bagaimanapun

Perbadanan mengesahkan jumlah ini telah dikurangkan sejumlah

RM122 juta kerana ditukar sebagai ekuiti pada tahun 2000.

Perkara ini telah dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara

tahun 2000 dan 2001 tetapi masih belum diperbetulkan. Selain

itu, pada akhir tahun 2002 bayaran balik daripada Agensi ini

telah tertunggak sejumlah RM1.9 juta.

Pihak Audit berpendapat keseluruhan pengurusan pinjaman adalah baik.

Pinjaman yang diterima diperakaunkan dengan betul dan semua rekod

diselenggara dengan teratur.

9.5 PENGURUSAN PELABURAN

Pada tahun 2002, pelaburan Kerajaan Negeri berjumlah RM429.94 juta.

Pelaburan ini terdiri daripada Simpanan Tetap, Pelaburan Saham dan Unit

Amanah. Pengurusan pelaburan dibuat oleh Perbendaharaan Negeri dan 2

Pengurus Dana.

9.5.1 Simpanan Tetap

Pada akhir tahun 2002, Simpanan Tetap Kerajaan Negeri berjumlah

RM357.99 juta. Faedah yang diterima bagi pelaburan ini adalah

berjumlah RM10.88 juta. Pengurusan simpanan tetap dibuat dengan

teratur dan mendapat kelulusan daripada Pegawai Kewangan Negeri.

Sijil Simpanan Tetap dan pelbagai dokumen berkaitan pelaburan

disimpan di tempat yang selamat.

9.5.2 Saham

Kerajaan Negeri telah melabur sejumlah RM31.45 juta dalam bentuk

saham di 4 syarikat yang tersenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur.

Nilai buku saham bagi 4 syarikat tersebut masing-masing berjumlah

RM7.15 juta, RM9 juta, RM2.8 juta dan RM12.5 juta. Saham diperolehi

30

More magazines by this user
Similar magazines