Untitled - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

Untitled - Jabatan Audit Negara

Harta. Pemilikan tanah secara rasmi dibuat setelah Notis Tanah Telah

Diambil Milik didaftarkan dengan sempurna ke atas dokumen hak milik

tanah yang diambil dan seterusnya cukai tanah akan dibatalkan.

36.1.4 Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan yang disediakan oleh Pejabat Daerah dan Tanah

Seberang Perai Utara dan Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai

Selatan menggambarkan tempoh bagi proses pengambilan tanah

bermula dari mengemukakan kertas cadangan pengambilan tanah

untuk kelulusan Pihak Berkuasa Negeri sehingga perbicaraan setelah

penwartaan diterima. Tempoh masa selepas proses tersebut sehingga

tanah diambil milik tidak dicatat di Piagam Pelanggan kedua Pejabat.

Piagam Pelanggan Pejabat Daerah Dan Tanah yang terlibat adalah

ditunjukkan di Jadual 14 dan Jadual 15.

Jadual 14

Piagam Pelanggan Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Utara

Bil. Kandungan Tempoh

1. Mengemukakan Kertas Cadangan Pengambilan Balik

Tanah Kepada Pihak Berkuasa Negeri

4 Minggu

2. Mengadakan Perbicaraan Setelah Warta Diterima 6 Minggu

3.

Menyerahkan Cek Bayaran Setelah Diterima Daripada

Pejabat Setiausaha Kerajaan

1 Minggu

4. Permohonan Pertanyaan Di bawah Seksyen (4) Dan (8) 2 Minggu

Sumber: Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Utara

122

More magazines by this user
Similar magazines