Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

.

B an er.

- 94 -

6. Jernbanernes Driftsindtægter 1 Marts Maaned 1893.

TrafikeretLængde.

Person-

trafik.

Indtægter i Maanedens LOb.

Gods-

trafik.

Øvrige

Indtægter.

Til-

sammen.

Indtægter fra Driftsaarets

Begyndelse.

Ialt.

pr.

Dag

og

Banekm.

Km. Kr. O. Kr. O. Kr. O. Kr. O. Kr. O. Kr. Ø.

Smaalenbanen 250 72 418.87 76 407.67 1 892.67 150 719.21 1 146 144.01 16.73

Kongsvingerbanen . . 122 16 240.95 64 942.39 670.76 81 854.10 665 445.09 19.91

Kristiania-Drammenb. 53 43 670.51 36 835.31 887.53 81 393.35 663 892.54 45.72

Drammen-Skienbanen 158 40 982.07 26 405,56 467.70 67 855.33 512 845.37 11.85

Drammen-Randsfjordb. 143 16 179.75 50 784.18 604.26 67 568.19 666 830.12 17.02

Eidsvold-Hamarbanen 58 10 842.45 25 159.75 101.42 36 103.62 268 063.87 16.87

Hamar-Grundsetbanen 38 6903.16 10 474.11 217.67 17 594.94 139 183.16 13.37

Grundset-Aamotbanen 26 2 559.15 4 084.67 25.20 6669.02 58 513 99 8.21

Støren-Aamotbanen . 321 22 436.94 35 433.64 356.25 58 226.83 545 612.16 6.20

Trondhjem-Størenbanen 51 6351.44 14 951.85 154.46 21 457.75 199 693.31 14.29

Merakerbanen 106 9 608.77 34 930.30 584.33 45 123.40 402 249.45 13.85

Jæderbanen 76 7 641.25 3 279.65 300.54 11 221.44 107 696.71 5.17

Bergen-Vossbanen . 108 11 458.99 7 105.69 180.31 18 744.99 230 072.22 7.77

Hovedbanen 68 27 929.11 90 638.27 1 131.88 119 699.26 1 159 538.14 62 23

Samtlige Baner 1893 1 578 295 223.41 481 433.04 7 574.98 784 231.43 6 765 780.14 15.65

1

1892 1 578 248 420.36 445 347.67 7 909.75 701 677.78 6 650 495.96 15.33

1891 1 578 286 603.58 422 532.75 11 463.98 720 600.31 6 813 856.18 15.76

I samme Tidsrum

1890

1889

1 578

1 578

247 062.23

219 799.581

593 862.76

435 726.011

9854 580.31

13 655.32

2)715 082.93

13 418.531. 668 944.12

6 658 416.94

6 107 721.83

15.40

14.13

A.

I de her opførte Indtægter er ogsaa medtaget den de norske Baner i Januar, Februar og Marts

1890 tilkommende Andel af Samtrafiken med Sveriges Statsbaner, nemlig henholdsvis Kr. 68 280.05,

Kr. 71 217.33 og Kr. 78 814.53. 2) De paa Marts alene faldende Indtægter.

7. Korrespondance ved den norske Statstelegraf i April 1893,

sammenlignet med tidligere Aar.

April.

1891. 1892. 1893.

Antal af taxerede Telegrammer:

Til Indlaudet 92 443 91 064 101 070

- Udlandet 19 966 20 363 22 330

112 409 111 427 123 400

Fra Udlandet 24 571 24 118 25 709

Ialt 136 980 135 545 149 109

B. Telegrafstationernes Bruttoindtægter . Kr. 130 474 126 610 138 209

Januar-April.

A • Antal af taxerede Telegrammer:

Til Indlandet 335 033 345 545 375 891

Udlandet 73 148 78 894 84 468

408 181 424 439 460 359

Fra Udlandet 88 738 93 188 96 983

Ialt 496-919 517 627 557 342

B. Telegrafstationernes Bruttoindtægter . . Kr. 481 349 507 799 538 597

More magazines by this user
Similar magazines