Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

Meddelelser

fra

Det statistiske Centralbureau.

Ellevte Bind. No. 5. 1 1893.

Indhold: 1. Toldintrader i Mai 1893 (Side 89). - 2. Indførsel og Udførsel af

enkelte I-Iovedartikler i Mai 1893 (Side 90-91). - 3. T ræl as tudførsel i Mai 1893 (Side 92). -

4. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet i April 1893 (Side 93). - 5. Norsk e Skib es Fart

paa Storbritannien og Irland i Mai 1893 (Side 93). - 6. Jernbanernes Driftsindtægter i Marts

1893 (Side 94). -- 7. Telegrafkorrespondance i April 1893 (Side 94). - 8. Uddrag af Nor g es

Banks Boger Mai 1893 samt foreløbig Oversigt over den ugentlige Stilling 31 Mai-30 Juni 1893

(Side 95). - 9. Brændevin s- og Malttilvirkning etc. i Mai 1893 (Side 96). 10. Antallet af Konkurser

i Mai 1893 (Side 96). - 11. Opgave over Fiskeparti er, hvoraf der er betalt Medicinalafgift

i Mai 1893 (Side 97). 12. Formue og Indtægt efter Skatteligningen for 1892 (Side 98-104).-

13. Sk at t e taxter paa faste Eiendomme i Byerne ved Udligning af Byskat for Aarene 1889-1892

(Side 105-106). -14. Norges B ergværk sdri ft i 1891 (Side 107-110). -15. Norske In dsø-, K an alog

Floddampskibe i 1890 (Side 111-112).

I. Rigets Toldintrader i Mai 1893, sammenlignet med tidligere Aar.

1111.111111111111111010111■1

A. I Mai Maaned. I 1891. 1892. 1893.

Udførselstold Kr

Indførselstold

Laste- og Fyrafgift for Udgaaende

Forskjellige Indtægter

- Indgaaende

Ialt Kr.

B. I de 11 første Maaneder af Budgetaaret . . Kr.

27 168 22 067 25 288

570 774 542 415 694 133

57 702 48 497 67 227

73 389 62 372 88 299

2 858 2 853 2 421

731 891 678 204 877 368

1.••■■

1890-1891. 1891-1892. 1892-1893.

22 133 370 '21 298 496 20 145 715

Anslaaet for det hele Budgetaar . .. . Kr. 21 500 000 21 300 000 20 000 000

C. I de 12 Maaneder, der ende ultimo Mai. 1891. 1892. 1893.

Udførselstold Kr

Indførselstold

Laste- og Fyrafgift for Udgaaende

Forskjellige Indtægter

- Indgaaende

249 887

21 084 834

1 481 649

39 090

256 061

20 117 256

1 543 137

40 657

212 466

19 048 851

1 566 803

40 393

Ialt Kr. 22 855 460 21 957 111 20 868 513

6 b