Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

— 231 —

II. Opgave over Fiskepartier, hvoraf der er betalt Medicinalafgift 1 December 1893

sammenlignet med det foregaaende Aar.

December.

Fiskepartier, hvoraf betalt Medicinalafgift:

..-------""'■am,___.----,

Til Nordland Til Finmarken Ialt:

og Troms0 ..-----■------.........--....

Amtskommuner, Amtskommune. 1893. 1892.

..–......------...___ —di." - ---..... .. .......----....-- -- ......- ,---..--

Sild, Tdr. 63 459 - 63 459 45 171

Tran, — . 1 311 1 928 3 239 2 894

Lever, —. 183 183

Rogn, — - - - 4

Tørfisk, Kg. . 492 364 393 299 885 663 604 489

1054810 548 2 875

Klipfisk,

Stkr

733 270 100 270 833 73 506

Anden i Fart0i saltet Fisk, Kg.

- Fustager — , Tdr. 313 93 406 171

Januar--December.

Sild, Tdr..

933 963 3 583 937 546 767 959

Tran, — 78 627 74 427 153 054 133 878

Lever, -- . 1 245 2 727 3 972 6 233

Rogn, --- 38 258 - 38 258 27 910

Tørfisk, Kg 14 066 650 5 726 158 19 792 808 22 065 232

Klipfisk,

— 581 520 64 002 645 522 513 788

Stkr.

31 623 833 14 287 427 45 911 260 33 013 464

Anden i Fartoi saltet Fisk, Kg 1 174 547 8 881 272 10 055 819 11 133 464

— - Fustager — — , Tdr. 2 968 4 865 7 833 5 557

More magazines by this user
Similar magazines