Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

Artikler.

eg$

ts)

gl

93 14

- 66 -

2. Foreløbig Opgave over Indførsel og Udførsel af enkelte Hovedartikler i

41111111111•11

April.

1889. 1890. 1891. 1892.

Indførsel.

65 Smør, almindeligt 675 kg.

82 684

2. - , kunstigt

55 687 40 060

3. Ost

28 673 32 134

4. Rug, uformalet

7 519 699 11 003 205

5. Byg, • --

1 036 506 4 498 575

6. Malt

119 278 211 827

7. Ris

338 365 284 850

8. The

10 296 6 690

9. Kaffe . . .......

927 549 494 354

10. Sukker

1 142 847 1 336 938

11. Sirup

666 181 632 214

12. Tobaksblade ... ... .

179 216 95 229 •

13. Brændevin og Spiritus paa Fust

46 015 69 227

14. Vin paa Fustager

171 483 169 462

15. Bomuld

186 946 252 608

16. Hamp

142 971 262 006

17. Uldvarer (Tarif-No. 523) . .

158 844 166 697

18. Petroleum, Paraffinolie . .

35 201 73 299

19. Salt (Kogsalt) ... . . • . hl. 96 428 88 905

20. Stenkul, Cinders og Kokes .

643 856 438 936

21. Maskiner og Lokomotiver . Kr. 133 809 392 229

81 381

27 610

52 733

11 677 681

4 690 271

212 238

490 857

8 970

663 557

1 622 223

1 704 650

207 684

61 231

194 145

347 168

249 704

166 872

792

112 760

673 800

399 142

43 872

32 472

37 859

2 255 893

2 086 517

248 299

309 797

9 426

440 484

1 168 009

418 972

166 169

64 013

123 451

352 651

103 693

154 182

679 327

132 793

663 583

330 258

1-21. Værdi af ovenanførte Artikler Kr. 5 364 100 5 879 800 6 984 500 4 801 600

Udforsel.

(Norske Varer.) 1)

1. Tørfisk . . . .

kg. 106 076 62 330

2. Klipfisk

- 966 286 2 477 669

3. Fedsild, saltet

hl. 148 938 60 058

4. Anden Sild, saltet

10 290 61 692

6. Smør, almindeligt

kg. 47 126 33 893

6. - , kunstigt

112 063 101 834

7. Ost

3 306 2 909

8. Bomuldsgarn

6 468 7 495

9. Saalelteder

11 330 23 011

10. Rogn

hl.

1 221 13 915

11. Tran

18 687 13 311

12. Fiskeguano

161 228 796 200

13. Havre

253 515 94 465

14. 01 .

97 351 68 035

15. Is ..

19 354 18 053

16. Trælast

262 609 243 864

17. Træmasse, tør . . .

1 258 445 1 751 060

18. Træmasse, vaad

11 046 281 14 033 145

19. Cellulose, tør .

846 370 806 126

20. Cellulose, vaad

830 200 616 200

21. Fyrstikker . . • •

308 846 294 150

22. Apatit

1 099 500 1 081 500

5 367 23. Svovlkis 000 4 634 928

24. Kobbermalm')

130 000 400

25. Nikkelmalm')

- -

131 687 158 747

1 643 963 560 693

29 662 40 655

84 816 81 056

68 030 75 906

237 820 141 632

2 272 3 298

8 451 6 369

15 106 14 559

1 567 5 733

12 402 13 745

100 000 294 703

2 189 523 65 202

61 987 51 276

16 132 13 101

255 394 234 178

1 720 455 1 386 133

13 239 775 11 227 450

1 710 953 1 542 482

1 009 300 482 625

381 990 350 692

492 000400000

4 627 380 6 719 600

4 000 400

- -

1-25. Værdi af ovenanførte Artikler Kr. 8 600 200 8 526 7W 8 506 600 7 681 100

'1 Under Trælast, Træmasse og Cellulose er ogsaa medtaget Udførselen af svensk Vare.

2) Herunder ogsaa endel Skjærsten.

More magazines by this user
Similar magazines