Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

Saner.

- 154 -

6. Jernbanernes Driftsindtægter i Juni Maaned 1893.

Trafi-

keret

Længde.

Person-

trafik.

IIM•11■1111.1115

Indtægter i Maanedens Lob.

Gods-

trafik.

Øvrige

Ind-

tægter.

Til-

sammen.

Indtægter fra Dri ftsaarets

Begyndelse.

Ialt.

pr.

Dag

og

Banekm.

Km. Kr. Ø. Kr. Ø. Kr. Ø. Kr. Ø. Kr.Ø. Kr. Ø.

Smaa:le nbanen 250 86 992.53 49 307.96 3 086.42 139 386 91 1 565 169.31 17.15

Kongsvingerbanen . 122 25 630.35 42 710 57 335.11 68 676.03 863 462.99 19 39

Kristiania-Drammenb. . 53 53 959.20 26 279.32 1 177.33 81 415.85 893 884.22 46.21

Drammen-Skienbanen . 158 42 363.26 13 390 41 481.57 56 235.24 674 310;22 11.69

Drammen-Randsfjordb. . 143 27 835..78 59 260.32 593.80 87 689 90 915 646.00 17.54

Eidsvold-Hamarbanen . 58 15 668.89 15 848.21 112.59 31 629.69 362 910.89 17.14

Hatnar-G rundsetbanen . 38 10 943.26 6 541.73 195.05 17 680.04 182 959.57 13.19

Grundset-A amotbanen . 26 5 066.45 2 797.66 27.12 7 891.23 77 527.51 8.17

Støren-Aamotbanen . . 321 48 149.91 26 271 47 359.87 74 781.25 732 918.30 6.26

Trondhjem-Størenbanen

e rake rbanen

51

106

14 515.09 14 754 83

15 058.28

205.45 29 475.37 275 808.84 14.82

1 Jæderbanen . . . • 76

21 156.84

11 013.58

598 28 36 813.40 516 561.31 13.35

1

4 491.31 375.95 15 880.84 149 163.23 5.38

Bergen-Vossbanen . 108 30 768.41 8 226.55 427.17 39 422.13 322 678.14 8.19

Hovedbanen . . 68 51 143.14 87 558.28 1 477.76 140 179.18 1 558 800.03 62 80

Samtlige Baner 1893 1 578 439 108.13 378 595.46 9 453.47 827 157.06 9 091 833.56 15.79

I samme Tidsrum

A.

1

1892 1 578 480 713.41 381527.2l 10 166.23 1872 406.85 8 920 865.72 15.45

1891 1 578 423 553.95 399 725.86 15 019.07 838 328.88 9 164 599.61 15.91

1890 1 578 423 149.92 423 241 98 16 565.691 862 960.59 8 931 179.57 15.51

1889 1 578 421 321.13 412 416.96 16 782.581 850 553.67 8 335 820.55 14.47

7. Korrespondance ved den norske Statstelegraf i Juli 1893,

sammenlignet med tidligere Aar.

Juli.

1891. 1892. .1893.

Antal af taxerede Telegrammer:

Til Indlandet 93 458 96 075 97 991

- Udlandet 21 650 26 152 25 902

118 108 122 227 123 896

Fra Udlandet 27 954 28 145 29 415

Ialt 146 062 150 372 153 311

B. Telegrafstationernes Bruttoindtægter Kr. 140 516 153 506 150 510

Januar-Juli.

A. Antal af taxerede Telegrammer:

Til Indlandet ........ . 595 071 613 607 665 300

- Udlandet 137 958 150 181 159 718

733 029 763 788 825 018

Fra Udlandet 165 710 174 032 184 102

Ialt 898 739 937 820 1 009 120

B. Telegrafstationernes Bruttoindtægter. Kr. 869 034 924 349 979 539

More magazines by this user
Similar magazines