Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

— 50 —

12. Udvandringen fra Norge 1 1892.

I Lighed med de i tidligere Aargange meddelte Oplysninger om Udvandringen

(se senest Tiende Bind, Side 44 og 45) hidsættes nedenstaaende

Tabeller over :

a) den samlede norske Udvandring i 1892, amtsvis fordelt efter Kjøn og

Alder;

b) den samlede Udvandring over Norge i s. A., fordelt efter Maaneder,

Nationalitet, Indskibningshavne m. v.

a) Den norske Udvandring i 1892 amtsvis, fordelt efter Kjøn og Alder.

Amter.

Samlet

Antal

norske,

Udvandrede.

Deraf var :

Mænd. Kvinder.

267 Smaalenene .

521

254

Akershus

553 345 208

Kristiania . l010 407 603

Hedemarken .

970 554 416

Kristians . .

1 518 861 657

Buskerud . .

942 536 406

Jarlsberg og Larvik 623 359 264

Bratsberg

864 508 356

Nedenes

979 615 364

Lister og Mandal . 1 126 754 372

Stavanger . • . . 1 708 1 024 684

SOndre Bergenhus . 924 586 338

Bergen 333 190 143

Nordre Bergenhus . 996 659 337

Romsdal .

1 092 745 347

SOndre Trondhjem 1 217 741 476

Nordre Trondhjem 771 466 305

Nordland

561 318 243

Troms0 . .

204 110 94

Finmarken

137 74 63

Bygderne.

Ialt Byerne

Riget 1892

— 1891

— 1890

— 1889

— 1888

12 227

4 822

17 049

13 341

10 991

12 642

21 452

7 714

2 405

10 119 I 6 930

7 784

5 878

7 076

13 138

4 513

2 417

5 557

5 113

5 566

8 314

0-15

Aar.

De Udvandredes Alder :

15-30

Aar.

102 319

103 347

172 628

117 675

249 980

165 612

135 318

189 460

174 446

106 674

288 1 139

139 665

45 196

122 728

101 832

149 833

121 498

151 285

40 108

48 57

1 776

940

2 716

2 126

2.086

2 238

3 691

8 121

2 679

10 800

8 277

6 584

7 627

12 855

30-65

Aar.

65 Aar

og derover.

99 1

96 7

205 5

169 9

266 23

160 5

168 2

205 10

350 9

341 5

277 4

114 6

86 6

135 11

153 5

225 10

142 10

119 6

56

32

2 222 108

1 176 26

3 398 134

2 807 121

2 235 82

2 670 98

4 766 124

uopgivet.

1

10

4

9

16

More magazines by this user
Similar magazines