Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

August.

1891. 1892.

— 156 —

9. Antallet af Konkurser anmeldte for Skifterellerne 1 August 1893,

sammenlignet med tidligere Aar.

Riget . 34 50

Byerne 18 26

Bygderne 16 24

Kristiania 6 8

Bergen 1 2

Trondhjem - 4

Stavanger - -

Drammen - 4

Kristiansand - 2

1

Januar—August.

1893. 1891. 1892. 1893.

33 236 451 397

14 159 242 183

19 137 209 212

4 41 54 50

- 26 29 22

- 4 6 11

- 7 9 7

1 4 13 8

1 1 6 4

10. Opgave over Fiskepartier, hvoraf der er betalt Medicinalafgift i August 1893,

sammenlignet med det foregaaende Aar.

August.

Fiskepartier, hvoraf betalt Medicinalafgift:

--

Til Nordland

og Troms0

Amtskommuner.

Til Finmarken

Amtskommune.

1893.

Ialt:

Sild, Tdr 220 947 924 221 851 147 289

Tran, — 8 012 21 719 29 731 27 936

Lever, — - 99 99 206

Rogn, — 1 050 - 1 050 493

Tørfisk, Kg 3 145 497 909 872 4 035 369 4 744 745

Klipfisk,

) S—tkr

104 921

2 840 414

-

1 154 020

104 921

3 994 431

19 345

1 487 325

Anden i Fart0i saltet Fisk, Kg.

437 870 5 044 563 5 482 438 6 534 059

— - Fustager — — , Tdr. . 320 720 1 040 713

Janu.ar —A ugust.

Sild, Tdr 287 558 1 716 289 274 217 639

Tran, — 66 163 51 963 118 131 100 208

Lever, — 1 245 2 071 3 316 6 135

Rogn, — 38 132 - 38 132 27 880

Tørfisk, Kg 10 207 701 1 309 522 11 517 223 13 673 345

Klipfisk,


/ Stkr.

427 210

30 062 807

-

13 027 518

427 210

43 090 325

376 331

31 261 692

Anden i Fartøi saltet Fisk, Kg.

832 478 6 074 572 6 907 050 8 086 167

— - Fustager — , Tdr. 1 758 4 312 6 070 4 581

II. Norges Landbrug i 1892 ')

Om Hostens T ils t rækkeligh e d har Landbrugsdirektøren under 29de

April sidstleden afgivet følgende Beretning til Indredepartementet:

„Efter de fra Amtmændene modtagne Beretninger, der er afgivne i Tiden

fra 3die Februar til 8de April d. A., berettes folgende angaaende Tilstrækkeligheden

af forrige Aars Host.

1) Se nærværende Bind, S. 9 fgg.

1892.

More magazines by this user
Similar magazines