Views
6 months ago

Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS sử dụng công cụ toán học trong việc giải bài tập vật lí phần điện học (vật lí 9) nhằm phát triển tư duy sáng tạo

https://app.box.com/s/pssidm72l3r0ggn8onc2ae7rhec5hif5

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi trong>dưỡngtrong> kiến thức Toán - Lý - Hóa cho trong>họctrong> trong>sinhtrong> trong>cấptrong> 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định a/ Tính số chỉ của ampe kế khi K đóng. b/ Đổi chỗ ampe kế với khóa K và đóng K. Tính số chỉ của ampe kế lúc này. Ta có: a/ I A là ẩn số cần tính. Bài trong>toántrong> xuất hiện thêm ẩn số R 3 . Nên ta đặt ẩn phụ R 3 = x( ĐK x>0). Ta xây dựng PT ẩn x. I 1 = I 4 = I A = - Khi K mở - mạch điện được vẽ lại như sau: U R AD ACD = 90.36 36 x 54 = (1) 60 36 x + Khi K đóng - mạch điện được vẽ lại như sau: I = U R AB ADB = 90(15 x) ; 15x 90(15 x) 90(15 x) U DB = I R DB = . 90(15 x) 15x ' a I = U DB R = 90.15x 4 15x 15 x = 15(90.15 105x) ' * Từ (1), (2) và theo bài ra ta có PT: I 54 36 x = 6 7x 90 x 2 - 27x - 810 = 0 = 6x 7x 90 a I 90.15x 90.15 105x a (2) 54(7x+90) = 6R 3 (36+x) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Giải PT bằng MTCT ta có: x 1 = 45; x 2 = -18 loại nghiệm x 2 0 . MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Vậy R 3 = 45 và số chỉ ampe kế: I a = I ' a = b/ 54 36 R 3 = 54 = 0,67 ( A ) 36 45 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi trong>dưỡngtrong> kiến thức Toán - Lý - Hóa cho trong>họctrong> trong>sinhtrong> trong>cấptrong> 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định U - Khi K đóng thì I A = I 1 + I ' a = R AB 1 + ' a I = 90 0, 67 => 45 IA = 2,67A. +) Nhận xét: Qua việc phân tích và vẽ lại mạch điện, xác định được ẩn số rồi lập PT để tiến hành giải bài trong>toántrong> trên, HS đã được rèn luyện tính nhạy cảm vấn đề, phản ứng nhanh với các mạch điện, tiến hành giải bài trong>toántrong> một cách thuần thục, và thực hiện một loạt biến đổi U, I, R theo x nhanh chóng và chính xác. Ví dụ: Một nhóm HS tiến hành TN xác định hiệu điện thế của một pin như sau: - Dụng trong>cụtrong>: ampe kế 100 vạch - Thang đo 100mA. A K -Điện trở: R 100 Ø A - Sơ đồ mạch đo: R V Ø B -Kết quả đo: Lần đo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Số vạch 62 61 61 60 61 58 59 54 58 59 a. Hãy xử kết quả đo và tính số vạch trung bình. Biết chênh lệch giữa hai kết quả đo liên tiếp về giá trị đo không vượt quá 5%. b. Kết luận về hiệu điện thế của pin và nhận xét. Việc gợi động cơ trung gian là dùng trong>côngtrong> trong>cụtrong> trong>toántrong> trong>họctrong>: Kiến thức về thống kê trong trong>toántrong> trong>họctrong>, tính X , nhận biết giá trị không thỏa mãn ở giai đoạn xử TN để đưa ra kết quả mong muốn, giúp HS thay đổi cách suy nghĩ và tìm được lời giải của bài trong>toántrong>. Hướng dẫn giải DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN a.Xử kết quả đo: Sắp xếp lại kết quả đo theo thứ tự giảm dần Lần đo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN