Views
9 months ago

Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS sử dụng công cụ toán học trong việc giải bài tập vật lí phần điện học (vật lí 9) nhằm phát triển tư duy sáng tạo

https://app.box.com/s/pssidm72l3r0ggn8onc2ae7rhec5hif5

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi trong>dưỡngtrong> kiến thức Toán - Lý - Hóa cho trong>họctrong> trong>sinhtrong> trong>cấptrong> 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1.3. Phát triển một số yếu tố của duy sáng tạo cho trong>họctrong> trong>sinhtrong> trong>giỏitrong> qua giải bài tập môn vật ở trường trung trong>họctrong> cơ sở. ......................................................................... 17 1.3.1. Bài tập vật ................................................................................................... 17 1.3.2. Vai trò của hoạt động giải bài tập vật trong việc phát triển duy sáng tạo . 19 1.3.3. Các dấu hiệu nhận biết BTST về vật ............................................................ 19 1.4. Vai trò của trong>côngtrong> trong>cụtrong> trong>toántrong> trong>họctrong> trong việc giải bài tập vật phần Điện trong>THCStrong> ...... 20 1.4.1. Các loại/ dạng bài tập vật đối với HSG phần điện trong>THCStrong> ............................. 20 1.4.2. Phương pháp và các trong>côngtrong> trong>cụtrong> trong>toántrong> trong>họctrong> được trong>sửtrong> trong>dụngtrong> giải từng loại bài tập phần điện trong>họctrong> ................................................................................................................... 20 1.5. Phương hướng bồi trong>dưỡngtrong> HSG phát triển duy sáng tạo thông qua giải bài tập vật với việc trong>sửtrong> trong>dụngtrong> trong>côngtrong> trong>cụtrong> trong>toántrong> trong>họctrong> ................................................................... 21 1.5.1. Cơ sở thực tiễn về việc HSG trong>sửtrong> trong>dụngtrong> trong>toántrong> trong>họctrong> trong việc giải BTVL phần điện trong>THCStrong> nhằm phát triển một số yếu tố của duy sáng tạo ........................................ 21 1.5.2. Phát triển duy sáng tạo của HSG thông qua hướng dẫn giải bài tập vật với việc trong>sửtrong> trong>dụngtrong> trong>côngtrong> trong>cụtrong> trong>toántrong> trong>họctrong>.................................................................................. 24 1.5.3. Một số biện pháp dạy trong>họctrong> bài tập phần điện trong>họctrong>( vật 9) để phát triển TDST cho HSG .................................................................................................................. 24 Kết luận chương 1 .................................................................................................... 29 Chƣơng 2. XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HƢỚNG DẪN HỌC SINH GIỎI CẤP trong>THCStrong> SỬ DỤNG TOÁN HỌC TRONG VIỆC GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ PHẦN ĐIỆN (VẬT LÍ 9) THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN TƢ DUY SÁNG TẠO. ................................................................................................... 30 2.1 Đặc điểm về cấu trúc nội dung phần điện trong>họctrong> trong>THCStrong> .......................................... 30 2.1.1. Vị trí và vai trò của phần điện trong>họctrong> trong>THCStrong> ....................................................... 30 2.1.2. Cấu trúc nội dung phần điện trong>họctrong> trong>THCStrong>.......................................................... 31 2.1.3. Các kiến thức và dạng bài tập cơ bản và nâng cao. ......................................... 33 2.2. Hệ thống loại bài tập phần điện giải bằng cách trong>sửtrong> trong>dụngtrong> các trong>côngtrong> trong>cụtrong> trong>toántrong> trong>họctrong> ... 36 2.3. Xây dựng tiến trình hướng dẫn HS giải một số loại bài tập phần điện trong>họctrong> bằng DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN cách trong>sửtrong> trong>dụngtrong> trong>toántrong> trong>họctrong> theo hướng phát triển TDST ................................................ 36 2.3.1. Tiến trình hướng dẫn HS giải loại bài tập 1: Giải PT, HPT ............................. 37 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu iv – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi trong>dưỡngtrong> kiến thức Toán - Lý - Hóa cho trong>họctrong> trong>sinhtrong> trong>cấptrong> 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.3.2. Tiến trình hướng dẫn HS giải loại bài tập 2: Giải BĐT, BPT .......................... 42 2.3.3. Tiến trình hướng dẫn HS giải loại bài tập 3: Dạng trong>toántrong> biện luận, đánh giá .... 49 2.3.4. Tiến trình hướng dẫn HS giải loại bài tập 4: Bài tập thí nghiệm...................... 54 2.3.5. Tiến trình hướng dẫn HS giải loại bài tập 5: Bài trong>toántrong> hộp đen ........................ 58 2.3.6. Tiến trình hướng dẫn HS giải loại bài tập 6: Bài tập dạng lạ ........................... 60 Loại bài tập lạ: Bài tập kết hợp giữa cơ- điện; nhiệt điện, hình trong>họctrong>… ....................... 60 2.3.7. Tiến trình hướng dẫn HS giải loại bài tập 7: Bài tập đồ thị ............................. 64 Kết luận chương 2 .................................................................................................... 70 Chƣơng 3. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM .............................................................. 71 3.1.Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm ..................................................... 71 3.1.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm ............................................................... 71 3.1.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm ............................................................... 71 3.2. Phương pháp thực nghiệm sư phạm ................................................................... 71 3.3.1. Chọn mẫu thực nghiệm .................................................................................. 71 3.3.2. Quan sát giờ trong>họctrong> ............................................................................................. 72 3.3. Đối ợng và nội dung thực nghiệm sư phạm .................................................... 72 3.2.1. Đối ợng của thực nghiệm sư phạm .............................................................. 72 3.2.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm ...................................................................... 72 3.4. Đánh giá kết quả TNSP ..................................................................................... 89 3.4.1. Cơ sở để đánh giá kết quả TNSP .................................................................... 89 3.4.2. Kết quả của TNSP .......................................................................................... 90 Kết luận chương 3 .................................................................................................... 95 KẾT LUẬN ................................................................................................... 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................... 97 PHỤ LỤC DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu v – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9
Xây dựng hệ thống bài tập về cân bằng hóa học sử dụng trong bồi dưỡng học sinh giỏi