Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Konfigurácia modemu n100 N Konfigurácia modemu Pred tým, než začnete používať váš interný modem (nie všetky modemy sú vstavané), alebo vždy, keď použijete váš modem počas cestovania, skontrolujte, či krajina aktívneho miesta definovaná v okne Možnosti telefónu a modemu zodpovedá krajine, z ktorej voláte. Ako zmeniť nastavenia krajiny vášho modemu 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položku Hardvér a zvuk. 3 Kliknite na možnosť Možnosti telefónu a modemu. Zobrazí sa okno Informácie o mieste. 4 Zadajte požadované informácie a potom kliknite na tlačidlo OK. Zobrazí sa okno Možnosti telefónu a modemu. 5 Na karte Pravidlá vytáčania zvoľte vaše miesto. 6 Na zmenu aktuálnej konfigurácie kliknite na tlačidlo Upraviť. Zobrazí sa okno Upraviť miesto. Alebo Kliknutím na tlačidlo Nový vykonajte konfiguráciu modemu. Zobrazí sa okno Nové miesto. 7 Skontrolujte nastavenia krajiny/regiónu, či zodpovedajú miestu, z ktorého voláte. ✍ V niektorých krajinách alebo oblastiach nemusí byť podporovaná pulzná voľba. 8 Ak ste zmenili nastavenia vášho miesta, kliknite na tlačidlá Použiť a potom OK. Zobrazí sa okno Možnosti telefónu a modemu.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Konfigurácia modemu n101 N 9 Skontrolujte, či je váš modem uvedený na karte Modemy. Ak váš modem nie je uvedený, kliknite na tlačidlo Pridať a postupujte podľa sprievodcu. 10 Kliknite na tlačidlo Použiť/OK. Váš modem je nakonfigurovaný. ! Pred použitím nových nastavení krajiny skontrolujte, či je váš telefónny kábel odpojený od počítača.