Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 62 N ❑ ❑ ❑ ❑ Ak v počítači prehrávate videá s výstupom zvuku z pripojeného zariadenia Bluetooth, môže sa stratiť synchronizácia obrazu a zvuku. Ide o častý jav technológie Bluetooth, ktorý neznamená poruchu. Pásmo 2,4 GHz, v ktorom pracujú zariadenia Bluetooth a zariadenia bezdrôtových sietí LAN, používajú rôzne zariadenia. Zariadenia Bluetooth používajú technológiu na minimalizovanie rušenia z iných zariadení, ktoré používajú tú istú vlnovú dĺžku. Súčasné používanie funkcie Bluetooth a bezdrôtových komunikačných zariadení však môže spôsobiť rádiové rušenie, ktoré spôsobí, že komunikačná rýchlosť bude nižšia a dosah kratší, ako sú štandardné hodnoty. ✍ Pred použitím funkcie Bluetooth si prečítajte sprievodcu predpismi týkajúcimi sa pripojenia Bluetooth. V závislosti od výrobcu alebo verzie softvéru používaného výrobcom nemusí funkcia Bluetooth fungovať s inými zariadeniami. Pripojenie viacerých zariadení s pripojením Bluetooth k počítaču môže spôsobiť zahltenie kanálu, dôsledkom čoho bude slabý výkon zariadení. Ide o bežný jav technológie Bluetooth, ktorý neznamená poruchu.

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 63 N Bezpečnosť pripojenia Bluetooth Bezdrôtová technológia Bluetooth má funkciu autentifikácie, ktorá vám umožňuje určiť, s kým budete komunikovať. Vďaka funkcii autentifikácie môžete predísť tomu, aby akékoľvek anonymné zariadenia s pripojením Bluetooth získali prístup k počítaču. Keď dve zariadenia Bluetooth komunikujú prvýkrát, pre obe zariadenia by sa malo určiť spoločné heslo (heslo potrebné na komunikáciu), aby sa zariadenia mohli registrovať. Po registrácii zariadenia nie je potrebné heslo opäť zadávať. ✍ Heslo môže byť vždy iné, ale musí byť rovnaké na oboch stranách. V prípade niektorých zariadení, napr. myši, sa nedá zadať žiadne heslo.