Views
6 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 48 N Ako vložiť pamäťovú kartu SD 1 Nájdite zásuvku na pamäťovú kartu SD. 2 Pamäťovú kartu SD držte tak, aby šípka smerovala nahor a bola otočená smerom k zásuvke. 3 Pamäťovú kartu SD opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste. Pamäťovú kartu netlačte do zásuvky násilím. ✍ Ak sa pamäťová karta SD nedá do zásuvky zasunúť ľahko, opatrne ju vytiahnite a skontrolujte, či ju zasúvate v správnom smere.

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 49 N Ako vybrať pamäťovú kartu SD 1 Presvedčte sa, že indikátor prístupu k médiu nesvieti. 2 Pamäťovú kartu SD zatlačte smerom do počítača a uvoľnite. Pamäťová karta SD sa vysunie. 3 Pamäťovú kartu SD vytiahnite zo zásuvky.