Views
6 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete LAN n 58 N Komunikácia s prístupovým bodom (Infraštruktúra) Sieťová infraštruktúra je sieť, ktorá rozširuje existujúcu káblovú lokálnu sieť o bezdrôtové zariadenia poskytnutím prístupového bodu (nie je súčasťou dodávky). Prístupový bod premosťuje bezdrôtovú a káblovú sieť LAN a funguje ako centrálny radič bezdrôtovej siete LAN. Prístupový bod koordinuje vysielanie a príjem z viacerých bezdrôtových zariadení v určitom okruhu. Prístupový bod si vyberie kanál, ktorý bude používať v rámci sieťovej infraštruktúry. ! Podrobné informácie o tom, ako zvoliť kanál, ktorý prístupový bod bude používať, nájdete v príručke k vášmu prístupovému bodu.

Používanie počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete LAN n 59 N Ako sa pripojiť k bezdrôtovej sieti 1 Skontrolujte, či je prístupový bod zapnutý. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom. 2 Zapnite spínač WIRELESS. 3 V okne VAIO Smart Network kliknite na tlačidlo vedľa požadovanej možnosti bezdrôtovej komunikácie alebo nad ňou. Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor WIRELESS. ! Bezdrôtová komunikácia LAN (norma IEEE 802.11a) využívajúca pásmo 5 GHz je dostupná iba vo vybraných modeloch a predvolene je vypnutá. Ak chcete povoliť komunikáciu v pásme 5 GHz, na karte WLAN v okne s nastaveniami VAIO Smart Network musíte vybrať možnosť, ktorá povoľuje používať pásmo 5 GHz alebo pásma 2,4 GHz aj 5 GHz. 4 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu alebo na paneli úloh a vyberte možnosť Pripojiť k sieti. 5 Zvoľte požadovaný prístupový bod a kliknite na tlačidlo Pripojiť. ✍ V prípade autentifikácie WPA-PSK alebo WPA2-PSK musíte zadať heslo. V hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená. Musí mať dĺžku 8 až 63 znakov alebo musí ísť o hexadecimálny reťazec pozostávajúci zo 64 znakov.