Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Displej n152 N Čo robiť, ak sa na televíznej obrazovke alebo externom displeji zapojenom do zásuvky výstupu HDMI nič nezobrazuje? Skontrolujte, či používate displej kompatibilný s normou HDCP. Obsah chránený autorskými právami sa nezobrazí na displeji, ktorý nie je kompatibilný s normou HDCP. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie televízora (str. 72) alebo Pripojenie počítačového displeja (str. 69). Prečo sa na obrazovke nezobrazuje video? ❑ ❑ Ak je výstup displeja nasmerovaný na odpojený externý displej, nemožno zobraziť video na obrazovke počítača. Na zastavenie prehrávania videa prepnite výstup na obrazovku počítača a potom reštartujte prehrávanie videa. Informácie o zmene výstupu nájdete v časti Výber režimu displeja (str. 75). Eventuálne môžete stlačiť klávesy Fn+F7 na prepnutie výstupu. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (str. 29). Videopamäť vášho počítača môže byť nedostatočná na zobrazenie videí s vysokým rozlíšením. V takom prípade znížte rozlíšenie obrazovky LCD. Na zmenu rozlíšenia obrazovky postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte možnosť Prispôsobiť. 2 Kliknite na položku Nastavenie obrazovky. 3 Posúvač pod položkou Rozlíšenie posuňte doľava na zníženie rozlíšenia obrazovky alebo doprava na zvýšenie rozlíšenia obrazovky. ✍ Môžete skontrolovať celkovú veľkosť dostupnej pamäte grafickej karty a videopamäte. Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu, vyberte položku Prispôsobiť a kliknite na položky Nastavenie obrazovky, Rozšírené nastavenie a kartu Adaptér. Zobrazená hodnota sa môže líšiť od skutočného množstva pamäte v počítači. Čo robiť, ak je obrazovka tmavá? Stlačením klávesov Fn+F6 zvýšite jas obrazovky vášho počítača.

Odstraňovanie porúch > Displej n153 N Čo robiť, ak sa zmení jas obrazovky LCD? ❑ Jas obrazovky LCD, ktorý sa nastavuje pomocou klávesov Fn+F5/F6, je dočasný a môže sa uviesť do pôvodného nastavenia po tom, čo sa váš počítač vráti do štandardného režimu z režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku. Ak chcete uložiť nastavenie jasu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a vyberte možnosť Možnosti napájania. 2 Kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu pod aktuálnym plánom napájania. 3 Kliknite na možnosť Zmeniť rozšírené nastavenia napájania. 4 Vyberte kartu Rozšírené nastavenie. 5 Dvakrát kliknite na položku Displej. 6 V položke pre nastavenie jasu nastavte jas LCD.