Views
5 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 50 N Poznámky k používaniu pamäťových kariet Všeobecné poznámky k používaniu pamäťovej karty ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Používajte pamäťové karty, ktoré sú kompatibilné so štandardmi podporovanými počítačom. Pri vkladaní do zásuvky držte pamäťovú kartu tak, aby šípka ukazovala v správnom smere. Ak pamäťovú kartu nemožno vložiť hladko, nezasúvajte ju do zásuvky násilím. Mohli by ste poškodiť počítač alebo pamäťovú kartu. Pri zasúvaní pamäťovej karty do zásuvky a jej vyťahovaní buďte opatrní. Nepoužívajte silu. Kým svieti indikátor prístupu k médiu, nevyberajte pamäťovú kartu. Mohli by ste stratiť údaje. Do zásuvky na pamäťové karty sa nepokúšajte vkladať pamäťové karty alebo redukcie na pamäťové karty iného typu. Nekompatibilná pamäťová karta alebo redukcia môže spôsobiť problémy pri jej vyťahovaní zo zásuvky a spôsobiť poškodenie počítača. Poznámky k používaniu pamäťovej karty SD ❑ ❑ ❑ Počítač bol testovaný a vyhodnotený ako kompatibilný iba s hlavnými pamäťovými kartami, ktoré boli k dispozícii v januári 2009. Nemožno však zaručiť, že bude kompatibilný so všetkými pamäťovými kartami s rovnakými parametrami ako kompatibilné médiá. V počítači sa testovali a vyhodnotili ako kompatibilné pamäťové karty SD s kapacitou do 2 GB a pamäťové karty SDHC s kapacitou do 32 GB. Zásuvka na pamäťové karty SD v počítači nepodporuje funkciu vysokorýchlostného prenosu údajov na pamäťové karty SD a SDHC.

Používanie počítača VAIO > Používanie Internetu n 51 N Používanie Internetu Pred začatím používania Internetu musíte uzatvoriť zmluvu s poskytovateľom internetových služieb a nastaviť zariadenia potrebné na pripojenie počítača na Internet. Váš poskytovateľ internetových služieb môže poskytovať nasledujúce typy pripojenia na Internet: ❑ Pripojenie použitím optického vlákna (FTTH) ❑ Digitálna telefónna sieť (DSL) ❑ Káblový modem ❑ Satelit ❑ Vytáčané pripojenie Podrobné informácie o zariadeniach potrebných na pripojenie na Internet a spôsobe pripojenia počítača na Internet získate od svojho poskytovateľa internetových služieb. ✍ Ak chcete počítač pripojiť na Internet použitím funkcie bezdrôtovej siete LAN, musíte nastaviť bezdrôtovú sieť LAN. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie bezdrôtovej siete LAN (str. 54). ! Pri pripájaní počítača na Internet vykonajte primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu počítača pred internetovými hrozbami. Ak počítač nie je vybavený vstavaným modemom, možno budete musieť k počítaču pripojiť externý modem, napríklad telefónny modem USB, modem DSL alebo káblový modem. Podrobné informácie o nastavení pripojenia a konfigurácii modemu nájdete v príručke dodanej s modemom.