Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Začíname > Informácie

Začíname > Informácie o indikátoroch n 16 N Informácie o indikátoroch Počítač je vybavený nasledujúcimi indikátormi: Indikátor Napájanie 1 Funkcie Keď je počítač zapnutý, indikátor svieti na zeleno. Keď je počítač v režime spánku, pomaly bliká na oranžovo. Keď je počítač vypnutý alebo v režime dlhodobého spánku, nesvieti. Nabíjanie Svieti, keď sa batéria nabíja. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie (str. 21). Vstavaná kamera MOTION EYE Prístup k médiu Optická jednotka Disková jednotka Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Rozsvieti sa, keď sa kamera MOTION EYE používa. Svieti počas čítania dát z pamäťovej karty alebo zápisu dát na pamäťovú kartu. (Keď tento indikátor svieti, neuvádzajte počítač do režimu spánku ani ho nevypínajte.) Keď indikátor nesvieti, pamäťová karta sa nepoužíva. Svieti, kým jednotka číta alebo zapisuje údaje. Keď indikátor nesvieti, médiá v optickej jednotke sa nepoužívajú. Svieti, kým sa vstavané úložné zariadenie alebo optická jednotka používa na čítanie alebo zápis údajov. Keď indikátor svieti, neuvádzajte počítač do režimu spánku ani ho nevypínajte. Stlačením klávesu Num Lk sa aktivuje numerická klávesnica. Ďalším stlačením klávesu sa numerická klávesnica deaktivuje. Keď indikátor nesvieti, numerická klávesnica nie je aktívna. Po stlačení klávesu Caps Lock budete písať veľké písmená. Keď tento indikátor svieti a stlačíte kláves Shift, budete písať malé písmená. Ďalším stlačením klávesu sa indikátor vypne. Po zhasnutí indikátora Caps lock sa obnoví normálne písanie. Stlačením klávesov Fn+Scr Lk zmeníte spôsob, akým sa posúva zobrazenie na displeji. Po zhasnutí indikátora Scroll lock sa obnoví normálne posúvanie. Funkcia klávesu Scr Lk sa mení v závislosti od programu, ktorý používate. Nefunguje so všetkými programami. Svieti, keď sú aktivované možnosti bezdrôtovej komunikácie.

Začíname > Pripojenie napájacieho zdroja n 17 N Pripojenie napájacieho zdroja Ako napájací zdroj pre počítač možno použiť sieťový adaptér alebo nabíjateľnú batériu. Používanie sieťového adaptéra ✍ Používajte iba sieťový adaptér dodaný s počítačom. Ako používať sieťový adaptér 1 Jeden koniec sieťovej šnúry (1) zapojte do sieťového adaptéra (3). 2 Druhý koniec sieťovej šnúry zapojte do sieťovej zásuvky (2). 3 Kábel pripojený k sieťovému adaptéru (3) zapojte do zásuvky DC IN (4) na počítači. ! Tvar konektoru DC In sa líši v závislosti od sieťového adaptéra. ✍ Na úplné odpojenie počítača od sieťového napájania vytiahnite sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky. Zabezpečte, aby sieťová zásuvka bola dobre prístupná. Ak zamýšľate počítač nepoužívať dlhšiu dobu, uveďte ho do režimu dlhodobého spánku. Pozrite si časť Používanie režimu dlhodobého spánku (str. 95).