Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Technológia Bluetooth n146 N Prečo nemôžem vymieňať vizitky s mobilným telefónom? Funkcia výmeny vizitiek nie je podporovaná. Čo robiť, ak nepočujem zvuk zo slúchadiel, zvukovej karty alebo grafickej karty? Skontrolujte nastavenia ochrany SCMS-T. Ak slúchadlá, zvuková karta alebo grafická karta nepodporuje ochranu obsahu SCMS-T, musíte zariadenie pripojiť pomocou profilu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Ovládací panel, Hardvér a zvuk a Zariadenia Bluetooth. 2 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu zariadenia, ktoré chcete pripojiť pomocou profilu A2DP, a vyberte možnosť Control. 3 Kliknutím zrušte začiarknutie políčka Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection v časti SCMS-T Settings.

Odstraňovanie porúch > Optické disky n147 N Optické disky Prečo počítač zamrzne pri pokuse o načítanie disku? Disk, ktorý sa váš počítač pokúša čítať, môže byť znečistený alebo poškodený. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnúť a tlačidlo Reštartovať, aby ste reštartovali počítač. 2 Disk vyberte z optickej jednotky. 3 Skontrolujte, či disk nie je znečistený alebo poškodený. Ak potrebujete disk očistiť, pozrite si pokyny v časti Zaobchádzanie s diskami (str. 116). Čo robiť, ak sa podávač optickej jednotky nevysunie? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je počítač zapnutý. Stlačte tlačidlo na vysunutie disku. Ak tlačidlo na vysunutie disku nefunguje, kliknite na tlačidlo Štart a položku Počítač, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu optickej jednotky a vyberte možnosť Vysunúť. Ak žiadna z možností uvedených vyššie nefunguje, vložte tenký rovný predmet (napríklad spinku na papier) do otvoru na manuálne vysunutie na optickej jednotke. Skúste reštartovať počítač.